Nieuw lid: Christian Pfeiffer

De 19e eeuwse zorgen om de teloorgang van de schoonheid van Nederland leidde in 1911 tot een bijzondere vereniging: De Bond Heemschut. Eén van de oprichters van die vereniging was het  Genootschap Architectura et Amicitia. Sinds 2017 werk ik voor de vereniging en kom ik AetA met regelmaat tegen. Recent nog voor de publicatie van mijn nieuwste boek over Thamerlaan 14 in Uithoorn, het eerste ontwerp van Michel de Klerk. Met een achtergrond in journalistiek, stedenbouw, activist en liefde voor gebouwd erfgoed genoeg reden om me aan te melden voor AetA, het Genootschap met een zeer rijke geschiedenis. Ik geloof nog steeds sterk in de verbondenheid tussen kunsten, architectuur en erfgoed. 

Publicatiecategorie

Laatste publicaties