Maarten Fritz

Restaureren komt zelden voor Gelukkig gaan wij allemaal dood. Het leven is wel wat te rekken, door zorgvuldigheid in acht te nemen, gezond te leven en door op tijd een noodzakelijke reparatie te laten uitvoeren. Maar kapot gaan wij, dat is de enige zekerheid in ons bestaan. Architecten noemen dat ‘rekken en repareren’ sinds de negentiende eeuw ‘restaureren’. Bibliotheken puilen uit met boeken vol theorieën over restaureren. De achtergrond van de vele opvattingen is eender, namelijk de zorg voor het erfgoed. De meeste theorieën gaan zijdelings over ‘restaureren’, veel meer over het vraagstuk: (dis)harmonie in de architectuur. Wat is restaureren eigenlijk? De definitie van architectenbureau Fritz is simpel: restaureren is niets anders dan het herstellen van schade aan historische substantie. Gaat het handelen verder dan alleen het herstellen van de schade, dan is het beter te spreken van ‘verbouwen’. Restaureren en verbouwen hebben niets met elkaar te maken.

Herstellen van schade is technisch en bouwkundig van aard. Vaak lastig en moeilijk, maar met behulp van specifieke kennis, vaardigheden, doorzettingsvermogen en ervaring bijna altijd te volbrengen. Verbouwen heeft, naast technische en bouwkundige aspecten, te maken met een nieuw programma, met opdrachtgeverschap en met ontwerp en architectuur. Zelden wordt er bij een bouwopgave uitsluitend schade hersteld; alleen restaureren komt dus zelden voor. Binnen een verbouwingsopgave van een oud gebouw of monument komt restaureren wel veel voor. Het restaureren van gebouwen of gebouwdelen kent, zoals gezegd, voornamelijk technische en bouwkundige aspecten. Het omgaan met elk aspect dient feilloos naast de vele andere noodzakelijke gereedschappen te passen in de gereedschapskist van het restauratiearchitectenbureau. Als het restaureren van historische substantie probleemloos verlopen is, wil dat echter nog niet zeggen dat daarmee een verbouwing geslaagd is, dat de architectuur hersteld is. Verbouwen met restaureren of restaureren met verbouwen doet architectenbureau Fritz het liefst.

naam: Maarten Fritz, architect BNA
geboren: Amsterdam, 15 mei 1953
wonende: Bussum
opleiding: Academie van Bouwkunst Amsterdam, afgestudeerd in 1988
bureau: architectenbureau Fritz
adres: Mariastraat 18 / J
1404 HN Bussum
site: www.bureaufritz.nl
motto bureau: “restauratie is geen doel, maar een middel”

beslissende werken: verbouwing/restauratie Academiegebouw Universiteit Utrecht, Utrecht verbouwing/restauratie poppodium LuxorLive, Arnhem
in voorbereiding: algehele restauratie Jachthuis Sint Hubertus, Nationaal Park De Hoge Veluwe

beste architect: Claus en Kaan Architecten
mooiste stad: Amsterdam
mooiste gebouw ooit gezien: Chichu Art Museum, Naoshima, Japan, architect: Tadao Ando

Academiegebouw Universiteit Utrecht Poppodium LuxorLive Arnhem
foto: Wilma Kuyvenhoven foto: Wilma Kuyvenhoven

Publicatiecategorie

Laatste publicaties