LET OP LEZING UITGESTELD Inschrijving geopend: Hout lezing Academie van Bouwkunst, 20 juni 2018

LET OP - LEZING IS UITGESTELD

Beste houtvrienden van AetA.

Het is zo ver, we gaan starten met de kennisverdieping over hout als bouwmateriaal.

Geef je nu online op!

Daarvoor gaan we terug naar het verleden, bekijken hoe er momenteel met hout wordt gebouwd in Europa en duiken ook in de toekomst: welke nieuwe mogelijkheden zijn in aantocht.

We gaan de komende 3 jaar lezingen, studiegroepen en excursies organiseren. Dit doen we samen met de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Drie van onze leden (Machiel Spaan, Niels Groeneveld en Raoul Vleugels) geven er les, dus die link is makkelijk.

De lezingen zijn voor onze leden en de academiestudenten.

De resultaten van de studiegroepen van academie en AetA zullen bij elkaar gelegd worden. De studiereizen gaan separaat. Het studieveld is Europa, met de focus op Scandinavië, Alpenregio en Nederland.

Op 20 juni a.s. is de aftrap op de Academie in Amsterdam. Daarbij zijn dus de studenten en de leden van AetA welkom.

We hebben een aantal ervaren houtexperts uitgenodigd om over hun projecten en ervaringen te vertellen.. Binnenkort kunnen we deze namen definitief publiceren.

Zo spoedig mogelijk na de 20ste juni gaat een studiegroep van AetA leden van start om de studiereis (dit najaar naar de Alpenregio) voor te bereiden.

Uiteraard betreft dat praktische zaken, maar dat zijn we gewend en zal niet ingewikkeld zijn. Veel belangrijker is de inhoudelijke kant. Wat willen we zien, wie willen we spreken, wat willen we zelf doen met hout, met wie kunnen we onze eigen ervaringen met houtbouw uitwisselen, en wat moet over 3 jaar het eindresultaat zijn van deze queeste naar het bouwmateriaal hout.

Dus: meld je aan voor de lezing op de academie op 20 juni om 20.00 uur en geef daarbij svp aan of je ook in de voorbereidingsgroep wil. Er zijn reeds een aantal leden die dit al eerder hebben aangegeven, maar hierbij de vraag nog eens aan alle leden.

Namens de voorbereidingsgroep:

Machiel Spaan (bestuurslid)
Raoul Vleugels (lid)
Niels Groeneveld (lid)
Harrie van Helmond (bestuurslid tot dit najaar)

Geef je nu online op!

LET OP - LEZING IS UITGESTELD

Publicatiecategorie

Laatste publicaties