za 4 juli 2009
| Jaarvergadering 2009 en VillAetA KCAP

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

0

De jaarvergadering vindt op zaterdag 4 juli 2009 plaats in de nieuwe door KCAP ontworpen toren de Red Apple in het Wijnhavenkwartier te Rotterdam. Naast de vaste verantwoordingspunten blikken we samen terug op de eerste ervaringen met het nieuwe beleid (VillAetA, 24 uurs excursies, website) en lichten nieuwe plannen toe. We nemen afscheid van Mechtild Linssen die het secretarisstokje overdraagt aan Francisca Benthem. En we verwelkomen Joke Vos in het bestuur om de portefeuille 'buitenlandse excursies' van Francisca over te nemen.

Agenda jaarvergadering

  1. Opening
  2. Verslag jaarvergadering 07-06-2008 (zie Plakkaat oktober 2008)
  3. Inhoudelijk verslag 2008 (zie Plakkaat)
  4. Financieel verslag 2008
  5. Excursies
  6. Themabijeenkomsten
  7. Publicaties
  8. Website
  9. Bestuurswisseling
  10. Rondvraag en sluiting