Jaarvergadering AetA 2 juli 2022

  • Afscheid Juliëtte Daniëls

  • Nieuwe penningmeester Remko Veenstra

  • Als afsluiting een lezing, gevolgd door een rondleiding door André van Stigt, de coördinerend architect van de herbestemming over de transformatie van de voormalige gevangenis.

Op 2 juli is de jaarvergadering van A et A gehouden, in “De Koepel”, de verbouwde koepelgevangenis in Haarlem.

Een inleiding van de voorzitter, Jan Poolen, over de toegevoegde waarde van de architect, juist in een tijd waarin vooral het aantal te bouwen woningen voorop lijkt te staan. Dit leidt tot verschraling in de typologie en vaak ook tot te kleine plattegronden.

Reden genoeg om bij elkaar te komen; een bestuurswisseling waarbij Juliëtte Daniëls afscheid neemt als penningmeester en meteen opgevolgd kan worden door Remko Veenstra. Er is alleen nog een vacature voor een secretaris omdat Sanne Eekel zich op “AetA jong” gaat richten.

Verder zijn er al de nodige excursies georganiseerd en zijn er ook weer volop initiatieven voor nieuwe excursies.

Als afsluiting een lezing, gevolgd door een rondleiding door André van Stigt, de coördinerend architect van de herbestemming, over de transformatie van de voormalige gevangenis tot het huidige centrum voor cultuur, onder het motto “van Panopticum naar Agora”.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties