Jaarrekening 2015

Ten behoeve van de jaarvergadering op a.s. 2 juli 2016 zijn op wens van de penningmeester Rene van der Maten de bijbehorende stukken voor alle leden inzichtelijk gemaakt op de AetA website en kunnen deze hier gedownload worden.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie van AetA. De penningmeester zal de jaarrekening bij de jaarvergadering toelichten en vragen daaromtrent beantwoorden.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties