Inschrijving en stukken jaarvergadering 23 juni 2018

AetA Jaarvergadering 23 Juni Utrecht

Graag nodigt het bestuur u uit om zaterdag 23 juni deel te nemen aan de jaarvergadering en excursie. De vergadering is in het kantoor van ABCNova, 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht met aansluitend een fietstocht langs projecten in Utrecht. De dag wordt afgesloten met een borrel bij The Greenhouse, Croeselaan 16, 3521 CA Utrecht.

Geef je nu hier online op.

Agenda:

11.30 Inloop met koffie in de hal van ABC Nova

12.00 Jaarvergadering
Onderwerpen:
deel 1: vaststellen notulen 2017, verslag activiteiten 2017, verslag financiën 2017 en vooruitblik, geplande excursies binnenland en buitenland en het Gesprek, Forum, communicatie verjonging en de veranderingen met betrekking tot de AVG.

Koffie

Deel 2: bespreking en stemming bestuursveranderingen: Mathias verlaat het bestuur, Suzanne Nobels wordt voorgedragen voor opvolging Communicatie. Harrie verlaat het bestuur en Jan Poolen wordt voorgedragen voor opvolging Buitenland Excursies.

13.30 Korte presentatie over de renovatie pand ABCnova (terwijl een kleine lunch wordt aangeboden)

14.30 Start Fietstour (Eigen (OV-)fiets meenemen!)

Diverse renovatie/hergebruik projecten en nieuwbouw zoals de Dafne Schipperbrug.

Nader uit te werken route en projecten.

17.30 Borrel bij The Greenhouse, Croeselaan 16, 3521 CA Utrecht

 

Download de agenda en de jaarstukken hiernaast, te weten:

- Agenda AetA jaavergadering 23 juni 2018
- Rapport Accountant 2017
- Concept begroting 2018-2019
- Toelichting concept begroting 2019
- Notulen jaarvergadering 24 juni 2017

De notulen van de jaarvergadering 24 juni 2017 zijn hier te downloaden.

Downloads

Publicatiecategorie

Laatste publicaties