In memoriam Corinne Bouwers

Corinne Bouwers, AetA lid sinds 2011 is op 22 april jl. op 56-jarige leeftijd overleden aan de spierziekte ALS. Pas in januari dit jaar werd de diagnose gesteld.

Geboren en getogen in Den Haag, studeerde zij aan de TU in Delft waar zij ook haar man Martijn Bauer ontmoette. Zij kregen twee kinderen, Thyrza en Lorijn, die in navolging van hun ouders ook in Delft studeren, dochter Thyrza op Bouwkunde.

Corinne werkte na haar afstuderen eerst op het bureau van haar vader en later bij verschillende andere bureaus. De laatste jaren werkte zij als zelfstandig architect op haar eigen bureau. Corinne had een nuchtere stijl en fris kleurgebruik, haar werk was zorgvuldig gedetailleerd en altijd met een creatieve draai. Ze was niet alleen architect, maar ook ontwerper van sieraden en kleding.

Sinds 2002 was zij als zeer betrokken adviseur verbonden aan de provinciale welstandsorganisatie WZNH. Daarvoor was zij onder andere lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Den Helder en van de commissies Waterland, Edam-Volendam en de regiocommissie Laag-Holland.

Corinne heeft zich ook langdurig ingezet voor de BNA. Zij was 6 jaar lid van het hoofdbestuur en zat daarna in het bestuur van de Kring Amsterdam-Kennemerland tot haar ziekte haar dwong gas terug te nemen. Verder was ze lid van het netwerk Anet en actief in de programmaraad van het Architectuurcentrum ABC Haarlem.

Ik ken Corinne al sinds haar studie en dan met name van een memorabele twee weken excursie naar Barcelona in 1982 olv Franciska Bollerey. Corinne en Martijn zijn net als wij na hun studie in Haarlem gaan wonen, waar wij regelmatig contact hielden. De laatste grote AetA excursie waar ze mee ging samen met Martijn was de treinexcursie in 2013.  Wij zullen Corinne missen als vriendin en wensen haar naasten veel sterkte met dit grote verlies.

Adriaan Mout

Publicatiecategorie

Laatste publicaties