How will, we life together

How will we live together?!
Lezingen en rondleidingen over Italiaanse en Nederlandse architectuur

“How will we live together?” was de titel van de architectuurbiënnale van Venetië in 2021, samengesteld door Hashim Sarkis. In mei 2022 begon een reeks lezingen en rondleidingen onder deze titel in het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam. Op vrijdagavond geeft telkens een Italiaanse en een Nederlandse architect een presentatie, gevolgd door een rondleiding op zaterdag door architour.

In de context van groeiende politieke tegenstellingen en economische ongelijkheid is leefbaarheid in steden overal ter wereld een belangrijk onderwerp. De partners van het internationale Guiding Architects netwerk delen deze thema's in hun werk als architect en tijdens de rondleidingen in hun steden met het publiek. Overtuigd dat een uitwisseling van deze ervaringen bijdragen kan tot een interessant debat en een beter begrip van onze huidige toestand, heeft architour (als lokale partner van Guiding Architects) in samenwerking met het Istituto Italiano di Cultura een reeks lezingen en rondleidingen over vier verschillende thema's geïnitieerd.

Het volgende evenement op 16 september zal onder de titel Resilience, gaat over watermanagement en bouwen op en onder het water in Venetië en Amsterdam. Het laatste evenement op 14 oktober heet Link It! en is gewijd aan het thema mobiliteit, met voorbeelden uit Rome en Amsterdam.

Op de volgende dag vindt telkens een architectuurrondleiding plaats waarbij het thema verder toegelicht en uitgediept wordt. Architect Paul Vlok van architour neemt de deelnemers mee op excursie naar een interessant gebied in Amsterdam.

Voertaal van de evenementen is Engels.
Toegang is gratis
Aanmelding: https://iicamsterdam.esteri.it/iic_amsterdam/nl/gli_eventi/

Verdere informatie of beeldmateriaal P.Vlok@architour.nl of tel. 06-447 06 755

 

Publicatiecategorie

Laatste publicaties