Het Gesprek op woensdag 2 mei a.s.

Architect in oorlogstijd

In het gesprek zullen twee aspecten van de beroepsgroep aan de orde komen: Er wordt stilgestaan bij de architecten-ontwerpers-bouwkundigen die tijdens de WOII zijn vermoord en David Keuning zal vertellen over zijn promotieonderzoek van de naoorlogse berechting en zuivering van architecten die zich tijdens de WOII schuldig hebben gemaakt aan collaboratie met de bezettende macht. Het onderzoek is gepubliceerd bij Uitgeverij Vantilt onder de titel ‘Bouwkunst en de Nieuwe Orde. Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950’.

Geef je nu op om deel te nemen

Publicatiecategorie

Laatste publicaties