wo 10 april 2013
| Het Gesprek: De stad als natuur

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

30

 

Helga Fassbinder is stedenbouwkundige, politiek wetenschapper, schrijver, en ondermeer, veel meer,  professor emeritus van de TU Eindhoven. Sinds 2006 is zij lid en vice voorzitter van de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur van Amsterdam.
Fassbinder is schrijver van verschillende boeken en artikelen over ontwikkeling strategieën, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, en de stad als natuur. Fassbinder geeft in Europa als gast professor vele colleges en lezingen.

Tien jaar geleden, lang voordat men de waarde van groene daken en gevels voor de leefomstandigheden van steden inzag, ontwikkelde Fassbinder het concept van ‘Biotope City – the City as Nature’, en organiseerde ze een internationaal congres over dit onderwerp bij de TU Eindhoven in 2002. In 2004 richtte ze de Stichting Biotope City op. De Stichting stimuleert vergroening en integratie van natuur in de stad en ondersteunt initiatieven en projecten.

Als voorzitter van Biotope City houdt Fassbinder zich bezig met de gevolgen en uitdagingen van de wereldwijde verstedelijking.  Zij ziet de stad als een specifieke vorm van natuur die zich zoveel mogelijk inbedt in de natuurlijke kringlopen..  

Bij het volgende Gesprek op 10 april hebben AetA-leden de mogelijkheid een lezing van Fassbinder bij te wonen en met haar in discussie te gaan. Zij zal in haar lezing laten zien hoe een nieuwe reflecterende manier van denken over architectuur en verstedelijking kan bijdragen aan integratie van natuur en stad. Hoe nieuwe vormen van urbaniteit met een hoge dichtheid kunnen worden gecombineerd met ruimte voor flora en fauna, om zo een geïntegreerde duurzame omgeving met een gezond leefklimaat te creëren.

Programma

19.30 inloop

20.00 lezing Helga Fassbinder

20.45 discussie

21.15 borrel

 

Adres: Generaal Vetterstraat 57, Amsterdam