wo 24 november 2010 - do 24 november 2011
| Het Gesprek: Architectuur en Erotiek

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

0

24 november inloop vanaf 19.30 aanvang 20.00

Generaal de Vetterstraat 57 ( Francisca en Jan Benthem)

voorwoord

Native Americans zien Moeder Aarde als de bron van het bestaan. De kiva, waarin zij aanbeden wordt, is rond, verdiept in de grond, bereikbaar met een ladder die door het dak steekt en heeft in het midden een holte als meest heilige plek. Niet gericht naar het oosten, niet naar Mekka, maar naar beneden. Anderen geloven in God de Vader die in de Hemel is. Zij richten torens op om dichter bij Hem te komen. Of aanbidden de Zon, die aantoonbaar daarboven is.

De zon is mannelijk, maan en aarde vrouwelijk. Zo geeft de mens de kosmos een erotische kant. Om die vervolgens in architectuur te vertalen. En ruzie over te krijgen. Het Zwitserse minarettenverbod is niet meer dan een religieuze en architectonische penisnijd.

vraagstelling

Wat hebben erotiek en architectuur met elkaar te maken?

Is erotiek nodig om tot architectuur te komen? Nee.

Is architectuur een voorwaarde om erotiek te beleven? Evenmin.

De duinen, het strand, een berkenbos zijn ook uitstekende plekken om erotische opwinding te ervaren. Net zoals dat gebeurt in een anonieme hotelkamer of een dark room, waar geen architectuur aan te pas komt.

Aldo van Eyck zei ooit dat je aan het Rietveld Schröder huis kan zien dat Gerrit en Truus verliefd op elkaar waren. Daar hoeven dus geen ronde, wulpse vormen aan te pas te komen. Anderen noemen Ronchamp van Le Corbusier het meest erotische gebouw dat ze kennen. En dan hebben we het nog niet eens over Gaudí gehad.

het gesprek

Op woensdagavond 24 november gaan we het daar over hebben. In de serie Het Gesprek binnen AetA, te gast op de Generaal Vetterstraat bij Francisca en Jan Benthem. Daar was vorig jaar november een gesprek over Ornament en Architectuur. Dat had de vorm van een debat, met voor- en tegenstanders Joris Molenaar en Hans van Heeswijk na inleidingen van Wessel Reinink en Abram de Swaan.

Dit keer gaat het niet om het confronteren van standpunten, maar om het uitwisselen van herinneringen.

“Wat was het meest erotische gebouw dat je ooit hebt gezien?” “En waarom?”

uitwerking

Inhoud en organisatie zijn in handen van

  • Aryan Sikkema, bekend als bouwcoördinator van de Uithof in Utrecht en nu als bedenker van dit thema;
  • Francisca Benthem, bestuurslid van AetA die op 24 november gastvrijheid verleent voor dit Gesprek;
  • Maartje Lammers, nieuw lid van AetA en samen met Boris Zeisser het Rotterdams bureau 24H Architecture;
  • Madeleine Steigenga, voormalig bestuurslid AetA, als architect in Den Haag gevestigd als Jean Desert rem;
  • Gijs de Waal, architect in Amsterdam die inhoudelijk en organisatorisch betrokken was bij Ornament & Architectuur;
  • Friso Broeksma, oud-bestuurslid die het niet laten kan om zich te bemoeien met de gang van zaken bij AetA.

voetnoot

Het bouwen van nesten door vogels, vissen en insecten zou een introductie tot het onderwerp kunnen zijn.Van natuur naar architectuur. Daar zijn prachtige documentaires over van Nature en National Geographic.Terzijde: de oudst bekende zin in het Nederlands is Hebban olla uogola nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu. Ofwel: “Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij. Waarop wachten we nu?”