za 26 juni 2010
| Het Amsterdam-Zuid van AetA en Werkbund prominent Berlage

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

0

Beste leden,

Tijdens de Ruhrgebiet excursie van AetA in april 2009, is contact ontstaan met de Deutsche Werkbund, een vereniging welke op veel vlakken gelijkenissen vertoont met ons genootschap. Inmiddels is er frequent contact tussen Werkbund-leden en AetA-leden. Om deze contacten te onderstrepen en onderlinge contacten voor de toekomst te maken, hebben de besturen van AetA en de Werkbund het initiatief genomen om een gezamenlijke excursie te organiseren rond een prominente persoonlijkheid die in beide verenigingen zeer actief was: Berlage.

Inmiddels is de organisatie van deze excursie in volle gang. Op zaterdag 26 juni gaan 15 AetA-ers met 15 Werkbunders op stap in Amsterdam. In totaal bestaat de groep dus uit 30 personen, dit om de toelichtingen en rondleidingen voor iedereen toegankelijk te houden. Dit betekent ook dat er slechts een selecte groep AetA-ers mee kan en dat we genoodzaakt zijn de excursie een besloten karakter te geven. De 15 personen bestaan namelijk uit de bestuursleden, enkelen die bij de totstandkoming van het contact betrokken zijn geweest en enkelen die inhoudelijk of organisatorisch een bijdrage leveren aan deze excursie zelf.
Beide verenigingen hebben de ambitie om in de toekomst activiteiten samen te organiseren waarin alle leden kunnen gaan participeren.

Namens het bestuur, Edward Schuurmans