za 9 mei 2015
| Grachtenwandeling langs Amsterdams UNESCO werelderfgoed

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

20

Op zaterdagmiddag 9 mei 2015 vindt de wandeling plaats langs het Unesco werelderfgoed in de Amsterdamse grachtengordel. 

Wij beginnen in het gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de Vijzelstraat 32 (‘De Bazel’), alwaar we we een toelichting krijgen op het hier opgerichte Werelderfgoedpodium. Hierna volgt een inleiding over het werelderfgoed van de grachtengordel. Wat is nu precies de outstanding universal value op grond waarvan de grachtengordel in 2010 als werelderfgoed is aangewezen? Wat zijn de karakteristieken en de hoofdkenmerken van de grachten?

Na deze toelichting is de eigenlijke wandeling. Tijdens de tocht krijgen we inzicht in de stedenbouwkundige morfologische structuur van de grachten: wat is kenmerkend voor het bouwblok, voor de parcellering, waar zijn de afwijkingen en hoe zijn deze te verklaren? Een heel ander inzicht betreft de authenticiteit. Waar kijken we naar? In hoeverre is de grachtengordel nog 17de eeuws? Herbouw, historiserende nieuwbouw, reconstructie en restauratie: het is er allemaal. We besteden verder aandacht aan één van de belangrijkste doorbraken in de stedenbouwkundige structuur, de verbreding van de Vijzelstraat in de jaren twintig van de vorige eeuw. Tot slot is het de bedoeling is enkele herbestemde gebouwen van binnen te bekijken.

Inloop is van 13.00-13.30 uur in het Werelderfgoedpodium, in het Stadsarchief (gebouw De Bazel) aan de Vijzelstraat 32.
Het programma start om 13.30 uur. Er is plaats voor 20 deelnemers.

We sluiten het einde van de middag met een drankje op een speciale locatie.

Organisatie: Ellen van Kessel (AetA lid) en Erik Mattie (architectuurhistoricus).

Aanmelden kan per direct.
Sluiting van de inschrijving is wanneer het maximum aantal is bereikt.