Forum 10: Passie

Multitalenten zijn het nieuwe goud…..

Passie, maakgerichtheid en onderzoeken beïnvloeden elkaar zoals de twee hersenhelften aan eenzelfde probleem kunnen werken. Bernard Hulsman wijdde onlangs een uitgebreid krantenverslag aan de tentoonstelling ‘Mesures de l’Homme’ in het Centre  Pompidou,  waar  uitgebreid  wordt ingegaan op de invloed van Le Corbusiers schilderijen  op  zijn  architectuur.  De  Notre Dame du Haut in Ronchamp gold indertijd als een wonderlijke stijlwending in zijn oeuvre. Zijn onderzoek binnen het kubisme in de schilderkunst zou daar de oorzaak van zijn. Maar er zijn veel aansprekende voorbeelden van mensen die meerdere talenten in gelijke mate hebben ontwikkeld tijdens hun leven. Leonardo da Vinci, als homo universalis, is misschien de bekendste en was zijn tijd op verschillende  terreinen  ver  vooruit.  Hij  was de  belangrijkste  vooruitgangsdenker  van zijn tijd. Historisch gezien was het overigens logisch dat in die tijd waarin de kennis bij een  kleine  groep  ingewijden  werd  heront dekt of ontwikkeld, deze door de boekdrukkunst verder verspreid kon worden. De kennisontwikkeling  binnen  veel  vakgebieden leidde uiteindelijk tot specialisatie die tot op de dag van vandaag voortduurt. We staan opnieuw aan de vooravond van zo’n katalyserend tijdperk door de laat-ste technische ontwikkelingen. En het is dan ook niet verwonderlijk dat we vandaag de dag anders zijn gaan denken over specialismen. Is het een gevolg van de crises sinds 2000 dat we dubbeltalenten zijn gaan waarderen?  Van  vrijwel  iedereen  wordt  tegenwoordig verwacht dat hij vaker van carrière wisselt en niet tot de pensioengerechtigde leeftijd  in  één  beroep  xcelleert.  Het  hebben  van  meer  dan  één  talent  maakt  ons beweeglijker in de arbeidsmarkt, het koesteren van meerdere passies lijkt me daarbij onontbeerlijk, een leven lang hartstochtelijk leren dus.

KOOP NU

Met bijdragen van:

Jurriaan van Stigt—Editorial—Multitalenten zijn het nieuwe goud
Peter Drijver—Panhard, c’est autre chose
Henk Spreeuwenberg—Twee passies, twee talenten, twee professies
Moriko Kira—Reizen, koken en messen
Loes Goebertus—House of Worms
Onno Vlaanderen—Demonteren, assembleren, accelereren
Friso Broeksma—Berichten uit Californië—FORUM XXXIII-3 1989
Nico Zimmermann—Oud is het nieuwe nieuw
Chintan Gohil—The Source Project
Piet Tauber—Van Skippertje tot TaVaRa en Trollator
Carmen Buitenhuis—Ode aan twee werelden
Rob Reintjes—Van jeugdgeheim tot publiek bezit
Eugene Franken—Passies geven het leven vorm
Rudy Uytenhaak—Temperament in 2D

\"\"

Publicatiecategorie

Laatste publicaties