Financiën AetA

AetA contributie en corona-tijd

De in maart 2020 ook in Nederland uitgebroken COVID-19-pandemie en de maatregelen die genomen zijn om de uitbraak van deze corona besmetting beheersbaar te houden stelt het bestuur van AetA voor een groot dilemma.

De genomen maatregelen zijn zeer tegengesteld aan de visie, missie en daaruit voortvloeiende activiteiten van onze vereniging zoals we die op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben gepresenteerd.: architectuur en vriendschap, samenbrengen van generaties architecten en aanverwante beroepen, samen activiteiten ondernemen, samen architectuur, stedenbouwkundige en landschappelijke projecten bezoeken, bediscussiëren, erover schrijven, maar ook elkaar adviseren, steunen en plezier met elkaar te hebben.

Iedereen betaald daarvoor ieder jaar een kleine contributie om met en voor elkaar bovenstaande ten uitvoer te brengen. Dit jaar loopt het dus anders. Fysieke bijeenkomsten moeten worden afgelast (tot nu twee) en hoe lang dit nog zal duren is volkomen onbekend. Als bestuur hebben wij in een digitale vergadering heftig gediscussieerd hoe wij hieraan een mouw kunnen passen; digitale meetings organiseren, via blogs elkaar scherp houden, kleine, korte en plaatselijke activiteiten organiseren zonder te hoeven reizen, filmpjes maken, etc. Alles is de revue gepasseerd. Het bestuur heeft echter geconcludeerd de situatie voorlopig te moeten nemen zoals die is en ons vooral te richten op volgend jaar, een Lustrum jaar waarin AetA haar 165e verjaardag viert.

Waaraan gaat AetA dan uw contributiebetaling 2020 besteden?
Net als in ieder bedrijf zijn er een aantal kosten die gewoon doorlopen. Dat geldt ook voor AetA. Het Forum blijven we gewoon uitgeven, in juli ligt er een exemplaar over De Woonkamer op jullie deurmat en in het najaar over De Werkkamer. Voor de budgetten voor binnenlandse activiteiten, thema-bijeenkomsten en jaarvergadering lijkt het erop dat wij deze niet geheel zullen besteden. Mocht dit zo zijn dan willen wij deze restanten besteden aan:

  1. Het verbeteren en toegankelijker maken van de website
  2. Het nog spetterender maken van het Lustrumfeest in juni 2021

Ook hebben wij besloten de contributie in 2021 niet, zoals de bedoeling was, te verhogen maar deze voor her vierde jaar achtereen op hetzelfde niveau te houden dus € 115,- of € 57,50 (< 35 jaar, de 1e 2 lidmaatschapsjaren). Ons als bestuur lijkt dit een goede compensatie. Wij hopen natuurlijk dat we elkaar weer heel spoedig kunnen zien en spreken.

Juliëtte Daniëls
Penningmeester AetA

Publicatiecategorie

Laatste publicaties