DISCARD Nieuw lid: Mick Eekhout

Motivatie om lid te worden van AetA

15.000 architecten in Nederland. Binnen het beroep veel discussies, maar naar buiten is het heel stil geworden. Sinds 7 jaar is het beroep uit het publieke debat verdwenen. De toekomst van de gebouwde omgeving zal sterke veranderingen bij architecten veroorzaken. Er zou een toekomstgerichte denktank ingericht moeten worden. Over de gebouwde omgeving van Nederland in 2040. En van daaruit terug redeneren, back casting, naar nu. De BNA is stil, de Rijksbouwmeester heeft zijn handen vol, de stadbouwmeesters horen we niet als groep; de architectuurhoogleraren zijn overbezet; Architectuur Lokaal is actief, maar bij A et A staan veel prominente architecten ingeschreven. Daarvandaan zou een actieve verkenning naar de toekomst kunnen plaats vinden.  Ik heb in januari het debat in de bouw aangezwengeld over een Nationale Bouwagenda, parallel aan de Nationale WetenschapsAgenda. Op de Bouwcampus worden daar momenteel activiteiten uitgevoerd, maar architecten zijn afwezig, duis er is een asymmetrische vertegenwoordiging vanuit de bouwsector. EZ organiseert rondetafel-bijeenkomsten over ‘De transitie van de bouw’. Ook daar geen architecten, terwijl architecten de enige koepeldenkers in de bouw zeggen te zijn. Zijn er A et A leden die zich geroepen voelen?

Mick Eekhout

CV
Mick Eekhout studeerde aan de fac Bouwkunde TU Delft 1968-1973, studeerde cum laude af in architectuur. 2 jaar werkzaam bij Groosman en Van Kranendonk, in 1975 start eigen bureau. In 1983 architectenbureau gesloten en Octatube design & build bedrijf voor complexe constructies van gevels en daken opgericht. Functioneert anno 2015 als algemeen directeur, zoon Nils is technisch directeur. Grootte Octatube 85 man in Delft, werkzaam geweest in meer dan 20 landen over de wereld. Momenteel Nederland, Engeland, Ierland, Noorwegen,. Duitsland, Spanje en Qatar.
Promoveerde in 1989 cum Laude op ‘Architecture in Space Structures’ bij Oosterhoff en Zwarts. Tussen 1991 en 2015 0,4 fte hoogleraar Productontwikkeling, faculteit Bouwkunde,  TU Delft. Promotor van 15 succesvolle promovendi. 2007-2010 formateur 3TU Speerpunt Bouw. Sinds 2003 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap (KNAW) en (Academy for Technology & Innovation (AcTI). Bereidt nu de conferentie ‘Engineering Smart Cities of the Future voor (2 nov 2015) voor. 

Publicatiecategorie

Laatste publicaties