De aanpassingen

Het bestuur heeft bij de contributienota een brief gevoegd waarin een aantal aanpassingen is aangekondigd. Hier kunt u lezen hoe u precies met de aanpassingen kunt omgaan en welke actie van u verwacht wordt.

 

Beheer van uw eigen contactgegevens

Op de website van AetA kunt u controleren of uw contactgegevens nog kloppen. Het is van belang om dit te controleren, zodat bijvoorbeeld de contributienota of het nieuwste exemplaar van Forum naar het juiste adres wordt verstuurd. Hoe dit precies gaat, staat hier beschreven.

Overigens is het waardevol om hier ook een korte introductie over uzelf te schrijven en een foto van uzelf te plaatsen.

 

De digitale contributienota

Dit jaar heeft u nog een nota per post ontvangen. Als experiment wordt dit jaar ook de digitale contributienota verzonden. Die ontvangt u op het e-mailadres waar u ook de Plakkaat ontvangt. U hoeft niet twee keer te betalen: of u betaalt de papieren nota, of de digitale nota.

 

Introducés

Het aanmelden van introducés is iets uitvoeriger - u moet de contactgegevens van uw introducé bijvoorbeeld invullen - maar geeft zo ook meer informatie aan de deelnemers en aan het genootschap wie zich aangesproken voelen door de activiteiten van AetA. En zo hebben we bijvoorbeeld meteen de contactgegevens als iemand lid wil worden van het genootschap. Meer informatie staat in dit item.

 

AetA op Linkedin

Vanaf heden kunt u ook lid worden van de AetA-groep op LinkedIn. In deze groep kunnen berichten worden geplaatst, zoals aankondigingen van excursie of aan leden om mee te organiseren aan een excursie. Ook activiteiten die niet door AetA worden georganiseerd, maar wel interessant kunnen zijn voor leden kunnen hier geplaatst worden. Meer informatie staat hier

 

Een nieuwe generatie

Het genootschap verwelkomt graag nieuwe leden. Als extra stimulans voor een jonge generatie introduceren we een gereduceerd tarief voor de contributie. Nieuwe leden die jonger zijn dan 35 jaar betalen maximaal 2 jaar € 50 aan lidmaatschap. In dit item staan de leden die onder dit regime vallen.  

 

De website-tour

De website bevat veel gegevens over AetA. In dit item is de website-tour beschreven: een korte omschrijving waar u welke informatie kunt verwachten.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties