Dat was de AetA Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Zondag 22 januari vond in Rotterdam de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Het was een leuke middag met een presentatie van de nieuwe voorzitter, de belangrijkste beleidsrichtingen vanuit het bestuur voor komend jaar, de aankondiging van activiteiten voor 2017,  presentaties van nieuwe leden en een wandeling plus gesprek over de woningbouwontwikkelingen op Katendrecht en de Wilhelminapier. Uiteraard werd de dag afgesloten met een borrel.

De groep van ruim 70 leden en introducees verzamelde zich om 12.30 uur in de Fenix Food Factory op Katendrecht in Rotterdam. Het programma van de dag startte met presentaties van het bestuur. Irma van Oort deed de aftrap met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ook memoreerde ze de ontvallen leden van 2016: Gé van de Pol en Joost Hovenier. Vervolgens gaf ze een presentatie over haar werk en zichzelf, ter introductie van haar functie als nieuwe voorzitter. Als partner van KCAP toonde ze diverse woningbouwprojecten en een drijvend zeilinstituut. Een project dat haar zeer na aan het hard lag, maar tot nu toe ongebouwd is gebleven.

Het bestuur zet dit jaar vol in op verjonging en verbinding tussen de verschillende generaties. Het is de wens om meer nieuwe jonge leden aan te trekken. Hiervoor moet onder andere een nieuwe website gemaakt worden. Met ruimte voor/door de doelgroep bedachte activiteiten. Mathias Lehner vertelt over de komende nieuwe website dat inmiddels in samenspraak met de klankbordgroep de keuze is gevallen op grafische vormgevers en websitebouwers Vruchtvlees uit Den Haag. Zij gaan binnenkort aan de slag. Paul vertelt over Het Gesprek dat hij samen met Fridjof van den Berg organiseert. Hierbij worden al bewust meerdere generaties betrokken. Onderwerp van deze serie gesprekken is de positie van de architect in het maatschappelijk veld. Voor meer informatie over data, sprekers en de thema's, zie de (oude) website. Ook staan er een aantal binnenlandse activiteiten op het programma, zoals een excursie naar Merwe-Vierhavens georganiseerd door Joke Vos en Koolhaas Revisited georganiseerd door o.a. Paul Vlok. Harrie neemt het woord over om een toelichting te geven op de plannen voor de buitenlandexcursies. Eerste in de planning is een reis naar Ierland en in het najaar gaan er twee groepen naar Chili. Harrie doet een oproep aan eenieder om te helpen bij een excursie naar Aken, Maastricht en Luik. De informatie is er al, alleen geen mensen om het verder voor te bereiden. Verder staan er excursies naar Iran (cultuur) en Engeland (tuin- en landschapsarchitectuur) op het programma voor 2018. Ook hiervoor kan men zich aanmelden om mee te denken.

 \"\" \"\"

Dan geeft Irma het woord aan Jurriaan van Stigt. Bij deze nieuwjaarsbijeenkomst presenteert hij als hoofdredacteur de laatste Forum. Deze is volledig en uitsluitend digitaal te vinden op issue.com, en de inhoud bestaat uit stukken van de redactieleden zelf. Het bestuur waardeert de inzet van de redactie zeer en bedankt hen met bossen bloemen.
Machiel Spaan, die het stokje overneemt van Jurriaan, licht zijn plannen toe voor de nieuwe serie. De nu beëindigde Forumreeks blijkt (uit een klein onderzoekje in de archieven van de Academie van Bouwkunst) weliswaar de kleinste, maar ook de dikste te zijn. Machiel heeft een kernredactie opgezet met Madeleine Maaskant, directeur van de Academie in Amsterdam, Luuk Kramer, architectuurfotograaf, Elsbeth Ronner, architect en hemzelf. Belangrijk uitgangspunt is een Forum die je in je kast wil hebben, en niet de doelstelling om er veel te maken, maar vooral goede.

Belangrijk onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst is altijd de presentatie van de nieuwe leden van het voorgaande jaar. Maaike Westinga doet de aftrap met een presentatie van zowel haar werk in de architectuur, zoals het herontwerp van theaters, maar ook haar persoonlijke interesses als zeilen en bergbeklimmen. Emiel Lamers neemt het over en vertelt over zijn correspondentschap voor tijdschrift A10, zijn architectuurprojecten en het boek dat hij maakte over Hongaarse architectuur. George van de Pol sluit de reeks af met een presentatie over zijn architectuur. Nog tijdens zijn studie begon hij een bureau en verbouwde hij een pand in Amsterdam. Dat ging goed, gevolgd door projecten op de Antillen, in de kleurrijke stijl van de gebouwen aldaar. Andere projecten zijn o.a. gewonnen prijsvragen voor woningen. Belangrijk is dat je het niet alleen doet en met de foto van het bureau eindigde de presentatie. Na deze introductie was het tijd om de benen te strekken en een wandeling te maken over de Wilhelminapier en Katendrecht.

 \"\" \"\"
Bij terugkeer was het tijd voor een inhoudelijk gesprek over die projecten in de buurt: de Fenixloodsen van Mei architecten en Boston & Seattle van Van Dongen & Koschuch. Irma heeft Frits van Dongen uitgenodigd als haar eerste werkgever en Robert Winkel als jaargenoot. De twee referenten zijn: Laurens Boodt, winnaar van de Open Oproep voor gezinsappartementen en Renske van der Stoep, associé bij KCAP en eerder betrokken bij het ontwerp van de Markthal van MVRDV. Het gesprek wordt geleid door Patrick van der Klooster van AIR, architectuurcentrum Rotterdam.

Als introductie haalt Patrick het Woonreferendum aan in Rotterdam, waarbij bewoners zijn gevraagd te stemmen over de woonvisie. Wat betekent het om een kwalitatief goede woonomgeving te maken? Hoe moet dit eruit zien?

Frits start met de uitleg van zijn project Boston & Seattle. Het project bestaat uit twee woontorens en een onderbouw met parkeergarage en commerciële ruimtes. Afnemer is onder meer het pensioenfonds van de Holland Amerika Lijn, waarvan de pensionado’s in de appartementen kunnen wonen. De plattegronden van de appartementen zijn zo ontworpen dat elk een overhoeks uitzicht heeft op de omgeving. Belangrijk aandachtspunt was de vormgeving van de gevel bij de parkeergarage. Deze is vormgegeven door lamellen te maken die en profil afbeeldingen laten zien die herinneren aan de nostalgische posters van de HAL. Riek Bakker was tevreden met het voorstel. Ook voor de bewoners van Pakhuis Meesteren wordt een mooi uitzicht geboden. Door de crisis werd het ook financieel interessant om volledig prefab te bouwen. In één beweging worden gevelelementen met metselwerk en kozijnen op elkaar gestapeld. Vanuit architectonisch fetisjisme heeft Van Dongen het voor elkaar gekregen om ook de naden tussen de panelen dezelfde maatvoering te geven als de andere voegen.

\"\" \"\"

Robert Winkels project is een groot appartementencomplex dat op de bestaande Fenixloodsen wordt gebouwd. Na een roerige geschiedenis zijn de pakhuizen tot op de constructie gestript om met woningbouw op te toppen. Belangrijk in zijn ontwerp zijn de individuele wensen van de toekomstige bewoners. De appartementen zijn per kale unit aan de bewoners aangeboden, en vervolgens is het inbouwpakket uitgewerkt. Uitgangspunt voor het gebouw is een solide architectuur die ook zichtbaar ingevuld wordt door de toekomstige bewoners. Belangrijke opgave was de zesde gevel: de onderkant van balkons. Het eerste plan waarbij de schaal van het gebouw leesbaar is gemaakt met kleuren aan de onderkant is afgeketst bij de Welstandscommissie: het gebouw moet groot blijven. Daarop heeft Mei architecten voorgesteld om een kleinere schaal te geven aan het gebouw door zgn. mijmer-nietjes te ontwerpen tussen de glazen borstwering op de balkons.

De discussie wordt geopend: wat zijn goede woningen? En wat is hierin vernieuwing? Hoe kijken Renske van der Stoep en Laurens Boodt hier tegen aan? Frits van Dongen geeft aan dat zijn maatstaf berust op het feit of hij er zelf zou willen wonen. Laurens beaamt dit: in zijn project voor gezinnen is het belangrijk je in te leven in de doelgroep en daar een goed ontwerp voor te maken. Zelf heeft hij net een kind gekregen, en zijn tweelaagse woningen in het appartementencomplex met een steeds verder terugwijkende gevelopbouw sluiten goed aan op zijn wensen. Als een toren van Babel slingert een straat omhoog waaraan hij de leefruimten heeft gelegd. Tussen deze lagen bevinden zich de slaapverdiepingen van de woningen. Hij zou er willen wonen.

Renske vraagt zich af of innovatie wel op een dergelijke maatstaf kan berusten, een vraag die ze zelf beantwoordt met een veel ruimer begrip van kwalitatief goede woningen: 1. diversiteit, 2. een goede openbare ruimte en 3. innovatief materiaalgebruik.

In het kader van deze korte ontmoeting is het thema maar kort aangeraakt; het zal zeker onderwerp van discussie blijven in onze vereniging.
We kunnen zogezegd terugkijken op een goed begin van het nieuwe jaar. Op maar de volgende activiteiten! 
 

 

Publicatiecategorie

Laatste publicaties