Contributieverhoging

Het bestuur is genoodzaakt om de contributie voor 2017 een fractie te verhogen om de gestegen prijzen te kunnen opvangen.

De contributie wordt € 112,50.

Nieuwe leden t/m 35 jaar betalen de eerste twee jaar van hun lidmaatschap slechts 50% van de contributie, dus € 56,25 in 2017.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties