Contributieverhoging

 

Zoals reeds aangekondigd tijdens de jaarvergadering in juni 2017 is het bestuur genoodzaakt om de contributie voor 2018 een fractie te verhogen. Dit om gestegen prijzen te kunnen opvangen en de kwaliteit van de bijeenkomsten te behouden.

De contributie voor het jaar 2018 is vastgesteld op € 115,00.

Nieuwe leden t/m 35 jaar betalen de eerste twee jaar van hun lidmaatschap slechts 50% van de contributie, dus in 2018 € 57,50.

De contributienota’s worden in de 2e week van februari verzonden.

Namens het Bestuur,

Juliette Daniels

penningmeester

Publicatiecategorie

Laatste publicaties