BLOG: Vitaliserend Wonen

Welke architecten met een grote schat aan levenservaring willen met ons deelnemen aan de workshop Vitaliserend Wonen?

Voor de komende jaren staan we voor de uitdaging in de zorg. De toenemende vergrijzing maakt dat we opzoek moeten naar andere concepten voor zorg dan traditionele, willen we de zorg voor ouderen betaalbaar houden. De verwachting is dat ook op gebied van bouwen de komende jaren veel aandacht zal zijn voor wonen door ouderen.

Wij vragen ons af of er een woonconcept te bedenken valt, die Vitaliserend werkt? Een vorm dat er voor zorgt dat mensen langer zelfredzaam en zelfstandig kunnen blijven wonen? We spreken van Vitaliserend Wonen als een woonconcept, omdat we er vanuit gaan dat dit verder gaat, dan alleen de technische inrichting van een huis, gebouw of complex. Bij dit vraagstuk komen ook elementen aan de orde als woonomgeving, sociale omgeving, schaalgrootte, functiemenging, diversiteit etc. Daarbij veronderstellen we ook, dat het langer actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving, stimulerend werkt op het langer zelfredzaam kunnen zijn.

Wij zijn opzoek naar ervaringsdeskundigen, naar architecten die wellicht inmiddels gepensioneerd zijn en hun ervaringen met ons willen delen. Die ons willen helpen met de ontwikkeling van het concept en met ons de volgende stelling willen verkennen:

“Als ik destijds door mijn ogen van nu, mijzelf had kunnen zien, had ik hele andere gebouwen ontworpen.”

Wij, Bert van Eekelen, Daan ter Avest en Tanja van Gurp zijn geboeid door het thema vergrijzing en willen bijdragen aan de oplossingen die er nodig zijn voor het maatschappelijke vraagstuk. Wij geloven dat de traditionele oplossingen in de toekomst onbetaalbaar worden. Wij doen een studie op eigen kosten naar wat wij Vitaliserend Wonen noemen, waarbij we gebruik maken van onze disciplines die elkaar aanvullen. Het vraagstuk is immers complex. We kunnen dit niet alleen en zeker niet zonder de inbreng van ouderen als ervaringsdeskundigen.

De workshop Vitaliserend Wonen voor architecten die zich aangesproken voelen, wordt georganiseerd op 4 mei 10.00 uur op het WTC in Amsterdam. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. Vindt u het thema net als wij, ook interessant en wilt u een bijdrage leveren, kunt u dat aangeven bij daanteravest@planet.nl. Dan ontvang u zo spoedig mogelijk een uitnodiging met programma en een samenvatting van de onderzoeksopzet.

Laatste publicaties