BLOG: Symposium de ongedeelde stad

Sinds enkele jaren staat Amsterdam Noord onder toenemende belangstelling van politici, beleidsmakers en ontwikkelaars. Het stadsdeel, dat jarenlang niet als onderdeel van de stad werd beschouwd, zal de komende jaren een grootschalige transformatie ondergaan, en krijgt een nieuwe fysieke connectie met de centrale stad in de vorm van de Noord/Zuidlijn. Wil Amsterdam Noord echter een volwaardig onderdeel van de stad kunnen worden, dan zullen er ook andersoortige verbindingen moeten worden gelegd. Publieke ruimtes en publieke functies zijn essentieel voor het scheppen van relaties, niet alleen over het IJ, maar ook binnen het gefragmenteerde stedelijk weefsel van Noord zelf. In dit kader stelt Noord Publiek – Voorstellen voor een ongedeelde stad het onderwerp van publieke ruimtes in relatie tot de transformatie van Noord centraal middels een tentoonstelling en een symposium. Het vertrekpunt hiervoor is de hypothese dat het noodzakelijk is te breken met de gedachte dat stedelijke transformaties zich volgens het handboek ‘van groot naar klein’ kunnen ontwikkelen. Publieke ruimte is dermate belangrijk voor de succesvolle transformatie van een stedelijk gebied, dat het nadenken over, het initiëren van en het ruimte geven aan ingrepen in het publieke domein vanaf het begin parallel moeten lopen met de verdere planontwikkelingen. Hiermee kan tevens worden voorkomen dat het gebied in een passieve, afwachtende positie terecht komt. U bent van harte uitgenodigd in de Kromhouthal aan het IJ om kennis te nemen van nieuwe ideeën en deel te nemen aan het debat

LÖHMANN’S curates and organises Noord Publiek_ Proposals for an undivided city

Exhibition and symposium

In combining architecture, urbanism, visual arts and film, the exhibition Noord Publiek – Proposals for an undivided city offers a kaleidoscopic perspective of Amsterdam Noord, the area of the Dutch capital north of the IJ.

Symposium and opening of the exhibition:

Monday 20 September 2010
(rsvp for 13 september)

The symposium focuses on the recent and current developments, projects and debates about the transformation of Amsterdam Noord. The overarching theme of the day is the role of public spaces and public programmes in this process. The local and global perspectives of the symposium are reflected in the two parts of the agenda: Dutch speaking in the morning session, English speaking in the afternoon.

Reservations: info@noord.nl or facsimile +31 (0)20 419 04 45

Location: Kromhouthal (De Overkant), Amsterdam Noord (entrance Gedempt Hamerkanaal 79-83)

See for more information www.noordpubliek.nl

Heike Loehmann