BLOG; lezingen in den bosch

Miel WIjnen en Thomas Kemme verzorgen ook dit jaar in de Toonzaal weer een aantal aansprekende lezingen en debatten: Architectuur & Sociale orde - Angst Part III Over het regisseren van sociale orde; over de burgemeester met calamiteitenverlichting en vestingwerkentoerisme?

13 oktober 2009

Architectuur&Ordening

Werktitel in overleg: Doel en vermaak van Bossche ordening; door Fred Humblé. Over de zoektocht naar eeuwige verhoudingen of gulden snede; over geloof in het plastisch getal van de Bossche School; over vrijheid door ordening?

15 december 2009

Architectuur&Sociale orde, Angst part III?

Werktitel in overleg. Paul Meurs over het regisseren van sociale orde; over de burgemeester met calamiteitenverlichting en vestingwerkentoerisme?

zie ook

http://www.bai-s-hertogenbosch.nl/Lez_Algemeen.html