BLOG: Kennisplein Mooi Nederland

Interview Bart Mispelblom Beyer, architect en schrijver Prachtig Compact NL Bart Mispelblom Beyer is architect en stedenbouwkundige bij Tangram Architecten. Samen met zijn collega’s Charlotte ten Dijke en Rudy Uytenhaak schreef hij in opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA) een advies aan minister Cramer over binnenstedelijk bouwen. In het eerste deel van deze visie pleiten zij voor het op een succesvolle manier meer bouwen in (verdichten van) bestaand bebouwd gebied. Waarom pleit u zo duidelijk voor verdichting? Op dit moment hebben we met grote innovatieprogramma’s als Randstad 2040 en Mooi Nederland de kans om verrommeling van het Nederlandse landschap tegen te gaan. En dat kent eigenlijk maar één echte oplossing: verdichting van het bestaande stedelijke gebied. Daarmee voorzien we in de behoefte aan meer woningen en het opknappen van bestaand stedelijk gebied, en het besparen van de schaarse natuur. Ik pleit daarom samen met mijn collega’s voor een Prachtig Compact Nederland. Wat zijn de voordelen van uw voorgestelde aanpak? De kwaliteit van de ruimtelijke inrichting neemt toe, wanneer je stopt met het uitbreiden van stedelijke en dorpse kernen. Zo blijft er verschil tussen stad, dorp en landschap. Bovendien is binnenstedelijk bouwen efficiënter en duurzamer en zelfs goedkoper, als je alle kosten meerekent. De manier om binnenstedelijk bouwen te realiseren is het mengen van verschillende functies zoals wonen, werken en recreëren. Dat kan op het niveau van het gebouw maar hoeft niet; ook op het niveau van de buurt is de menging mogelijk. Gemeenten zijn voor deze opgave zelf aan zet, met een sturende en toetsende rol voor de Rijksoverheid. Wat is volgens u nodig voor een Prachtig Compact NL? Primair de overtuiging dat het moét en dat het kán. Een verschuiving van denken ten aanzien van ingesleten patronen van procedures en bestuurlijke aanpak. Het besef dat complexe vraag (bouwen in een vol land) geen eenvoudig antwoord heeft. Een andere kijk op de economische kant van de zaak met inbegrip van voorzieningen en infrastructuur. En voortrekkers die laten zien hoe mooi het kan zijn. Prachtig Compact NL probeert hiertoe een aanzet te geven. Wat wenst u de professionals van het Kennisplein Mooi Nederland toe? Veel creativiteit en innovativiteit; deze zijn noodzakelijk bij een succesvolle aanpak. En ik voeg nog toe dat je als professional niet bang hoeft te zijn voor het uitvoeren van integrale projecten. Kijk maar naar de nieuwe projectenmatrix uit deel 2 van Prachtig Compact NL, waar 250 binnenstedelijke projecten uit 77 gemeenten succesvol zijn uitgevoerd. Het is al volop aan de gang. http://www.rijksbouwmeester.nl/cra/nieuws/_pdf/PrachtigCompactNL.pdf

Laatste publicaties