BLOG: de zinnen verzetten

In ons huis loop je een trap op, zo smal en stijl dat je altijd tegen de warme mdfwand schuift en je je bevrijd voelt als je boven bent. Een erothische ervaring? Erotiek is altijd en overal aanwe-zig in de architectuur, bewust of onbewust. Het zit in de machtstrijdjes tussen de architecten onderling, in het geilen van opdrachtgevers en architecten om publieke aandacht en erkenning. Het zit in tegen elkaar strijden en lieflijk samenwerken. Het zit in de manier waarop we presen-teren, waarop we inspelen op de onderbuikgevoelens van onze opdrachtgevers. Het zit net zo goed in onze keuze als ontwerper voor bewuste afstandelijkheid ‘ik kan het strakste gebouw maken’ als in het verlangen naar hoger en nog hoger. Maar het zit vooral in de ervaring van de ruimte, in het tactiele - materiaal en vorm – in het gekozen moment van aanraking met je hand van het gebouw. Hoe bewust ga je daar als ontwerper mee om?

het gesprek 3
24 november 2010 Amsterdam 20.00 uur
bij Francisca en Jan Bentum Generaal Vetterstraat 57 Amsterdam

Laatste publicaties