BLOG: Boek van Wessel Reinink

Van AetA-lid Wessel Reinink is zojuist de publicatie 'Kunstgeschiedenis, een levensloop' bij Uitgeverij Thoth verschenen.
De uitgever omschrijft de publicatie als volgt:

Wessel Reinink, jurist en kunsthistoricus, was niet alleen hoogleraar architectuur-geschiedenis, maar droeg ook verantwoordelijkheid voor het behoud van het grootste historische landgoed in het Groene Hart: Landgoed Linschoten. Terwijl een beeld geschetst wordt van het reilen en zeilen in de universitaire wereld en in die van de actieve zorg voor natuur, landbouw en monumenten, ligt de nadruk op de binnenkant van de persoon van de schrijver vanaf zijn vroegste jaren.

Door de originele vorm waarin de auteur zijn levensverhaal vertelt en zijn openhartigheid krijgt de lezer een ongewoon diepgaande indruk van de psychologische wording van iemand die in de twintigste eeuw is opgegroeid.

Een markant tijdsbeeld en een bijzondere inkijk in de ontwikkeling van een persoon.

Laatste publicaties