BLOG: Aardbeien

Laatst zat ik in het donker een appel te eten, hij smaakte goed maar wat voor appel het was wist ik eigenlijk niet. Het was duidelijk dat het geen Granny Smith was, hij was niet zo zuur niet zo hard. Het was vermoedelijk ook geen Golden Delicious, deze zijn wat zurig en zachter maar voelen ook groter aan. Ik heb nog vele appelsoorten laten passeren in mijn hoofd; Elstar, Breaburn, Fuji, Jazz, Pink Lady, Royal Gala, om maar wat te noemen. Maar eigenlijk is dat ook weer niet zo belangrijk, want de smaak van de opgegeten appel is weg. Ik kan natuurlijk een volgende appel eten van het zelfde soort en natuurlijk zal bijna hetzelfde smaken maar het is niet de smaak van de al opgegeten appel, die bestaat immers niet meer. Veelal willen we weten wat we krijgen en niet verrast worden. En zelfs als het een beetje afwijkt, kan dat leiden tot een behoorlijke teleurstelling. Wie eet er niet bakje met aardbeien waar behoorlijke verschillen tussen de aardbeien zitten. Als je dan net die super lekkere hebt gehad moet je eigenlijk stoppen want de volgende kan dat behoorlijk bederven. Toch eten we altijd het bakje leeg en zal de kans dat je net de lekkerste als laatste hebt gegeten vrij klein zijn. Soms vraag ik me oprecht af waarom ik in godsnaam over dit soort onzin loop na te denken. Want doet het er eigenlijk toe en kan je er iets aan veranderen en als je het zou kunnen veranderen wat zou je dan veranderen? Elke aardbei laten smaken als de lekkerste? Of smaakt deze dan als het gemiddelde en streef je dan toch weer naar een nieuwe lekkerste. En hoe bereik je dat dan. Maar toch in dit geval, de appels en bakjes aardbeien doen er natuurlijk niet toe, je kunt er overzichtelijk naar streven. Waar zou de nieuwe regeringscoalitie baar moeten streven? De lekkerste aardbei, een nieuw gemiddelde? Als er een kort lijstje van hoofdlijnen in het regeer akkoord moet komen wat zou er dan in moeten staan? (of zoals wijlen Jan Schaeffer zei: als het niet op een A4 tje past is het geen goed plan). Als jullie nog willen denken in de vakantie tijdens het eten van de zomerkoninkjes ... hierbij al wat eerste losse flodders. Alle aanbevelingen en suggesties zijn welkom wie weet vinden we samen die superlekkere aardbei 10 aanbevelingen voor de toekomst van Nederland Het is niet eenvoudig om korte lijstjes te maken met simpele aanbevelingen voor de werkelijke complexiteit maar hierbij een poging.... Geplaatst in de discussie, dichtheid, milieu en bouwstagnatie. * Bouw compact en bouw hoogwaardig in binnenstedelijke gebieden. Maak het financieel en fiscaal aantrekkelijk om in de stad te bouwen, belast bouwen in landelijk gebied extra. Meer dan 50% van de bevolking woont inmiddels al in stedelijk gebied en dat is groeiende. * Maak een heldere grens tussen stad, stedelijk en groen, maak een kontrast. * Maak een lange termijn strategie en ontwikkeling mogelijk zodat ontwikkelaars, woningcorporaties lange termijn ontwikkelingen, en continuïteit kunnen organiseren. Gelijkmatigheid en continuïteit vormen de basis voor investeren in kwaliteit duurzaamheid en innovatie. Kortweg leg beleidsuitgangspunten vast voor minimaal 10 jaar. * Maak een herziening van bestemmingsplannen mogelijk met een flexibeler programma binnen de bestaande stedelijke gebieden, hierin dienen wonen, werken, recreëren uitwisselbaar en inwisselbaar te zijn. Mobiliteit moet hiervan tevens een integraal onderdeel uitmaken. * Mobiliteit, openbaar vervoer, maar ook parkeren in het stedelijk gebied moet een plan en grensoverschrijdend karakter krijgen en een publieke verantwoordelijkheid worden om een leefbaar stedelijk gebied te creëren. * Voer een structureel beleid waarin ontwikkeling gekoppeld wordt aan beheer en instandhouding. Geef een ruimer mandaat aan... * Veel taken zijn van nationaal naar regionaal en lokaal gedelegeerd, te constateren valt dat het lokale niveau hiervoor helemaal niet is toegerust (uitzonderingen daargelaten). Maak werk van de werkelijke bestuurlijke gelaagdheid en noodzakelijke slagkracht en verdeel Nederland in 5 regio's. * De deregulering is een mantra; feitelijk wordt elke regel vervangen door een veelvoud van regels. Veel vervangen regels verwijzen naar een veelvoud van normen. Maak duidelijk dat de regels en wetten steeds moeten worden geduid naar hun strekking, naar de geest van de wet. * Beperk de mogelijkheden van bezwaren van buurt en burgers, leg een verband tussen nimby bezwaren en het milieu. Kortom, trek het bezwaarschriftenmilieu naar een hoger niveau. Landelijk belang gaat boven lokaal belang. Ontwikkel hiervoor wetgeving waarin de balans breder ligt. Toets aan de wetten en regels met in acht name de geest van de wetgeving (indachtig Dorrien Presser). Maak echt werk van het planproces, serieuze participatie over wonen, werken en de woonomgeving, treedt op als dokter en specialist en niet als EHBO en verpleegkundige (geen Almeerse onzin!). * De tijd van kleine stapjes is voorbij, maak duidelijk waar we met Nederland naar toe moeten, kortom neem rapporten serieus en handel er onverkort naar.

pPJurriaan van Stigt.

Laatste publicaties