Binnen- en buitenland excursies

De kracht van ons genootschap is elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en projecten en steden te bezoeken.Helaas lukt dat nu even niet. Tot het einde van het jaar zullen wij waarschijnlijk niets op onze vertrouwde manier kunnen organiseren. Dat vraagt om creativiteit. Wat kunnen we wel. De bouw gaat nog onverminderd door. De meeste bureaus zijn nog volop actief. Er is dus veel te zien en uit te wisselen.

Onze leden zitten verspreid over het hele land en zijn betrokken bij vele initiatieven en projecten.
Wij zouden het boeiend vinden om kleine lokale excursies te laten organiseren door onze leden in hun eigen stad of dorp en gesprekken te hebben over de stand van Nederland, over de projecten die nu gerealiseerd worden maar ook hoe de stad en het land gebruikt wordt in deze tijd.

Wij zouden het zeer op prijs stellen dat jullie, als lid van AetA, zulke kleine initiatieven organiseren, dat in beeld brengen en mogelijk in een blog of verslag vastleggen.
Wij zullen dat publiceren op Plakkaat. Mocht je daar hulp bij nodig hebben dan horen we dat graag.
Betrek daarbij ook niet enkel onze leden. Mogelijk willen ze lid worden van ons genootschap.
Houd daarbij rekening met de richtlijnen die nu gelden.
Meldt jullie ideeën graag aan bij het bestuur.
 
Paul Vlok en Xander Arets

Publicatiecategorie

Laatste publicaties