Beleid AetA

Waar staan wij voor en wat willen we gaan doen:
 
01. Architectuur en vrienden, Architectura et Amicitia

Dat bindt ons, dragen we uit en geven we door. Laten we vooral koesteren dat we al zo lang bestaan en betekenisvol zijn. Dat is de essentie van onze vereniging.
 
02. Diversiteit

Onze diversiteit is onze kracht, maar ook onze ervaring, onze kennis In al onze plekken in de maatschappij. Jong, oud en alle generaties. Die diversiteit omarmen we. Maar laten we ook meer gaan staan voor ons vak. Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. Ze staan onder druk.
 
03.Verbinden van generaties
Een verjonging is noodzakelijk om ook de continuïteit te waarborgen maar ook om een versmelting van nieuwe ideeën en oude standpunten tot stand te brengen en te bediscussiëren. We zien de verjonging niet geïsoleerd tot de leeftijd maar meer als de verbinding van generaties en uitwisseling van ideeën. We zullen actief generaties, jonge mensen en studenten betrekken bij onze activiteiten en verbinden met andere generaties.
 
04. In de luwte

De beslotenheid en daarmee luwte is onze kracht. Vanuit die luwte kunnen we de agenda’s van het land agenderen, bespreken, onderzoeken en bediscussiëren. AetA kenmerkt zich door die inhoudelijke antwoorden. Het is ons streven die agenda in ons programma te vatten en in lezingen en excursies naar voren te brengen.

05. Studiereizen
We willen studiereizen maken naar makkelijk bereikbare plekken en steden. Steden die nog wat in de luwte liggen maar zeer interessant zijn, zeg maar de ‘tweede steden’ of ‘andere steden’. Deze studiereizen zijn betaalbaar en overzichtelijk en kort qua tijdsbesteding. Jongeren worden uitgenodigd mee te gaan tegen gunstige voorwaarden. We houden daar studiereisplaatsen voor vrij. Deze reizen zijn bedoeld om met elkaar in debat te gaan, om contact te leggen met plaatselijke vakgenoten en organisaties. Het zijn studiereizen, actief en vakinhoudelijk. Er is ook ruimte voor grotere, de wat meer gebruikelijke reizen. De klassieke reizen. AetA heeft veel mooie reizen gemaakt. Een evenwicht tussen klein, middel en groot.

06. Lezingen en gesprekken
Uiteraard blijven die bestaan en worden uitgebreid, vaak gekoppeld aan actuele onderwerpen en excursies. Maar ook de verbinding van ideeën, van generaties, het doorgeven van kennis en ervaring en ook laten inspireren door nieuwe opvattingen en vergezichten.
We willen hier ook de bureaus er bij betrekken en ze op wisselende locaties organiseren.

07. Communicatie
We zullen inzetten op verdere verbetering van de website, Plakkaat en de inhoud. Proffessioneler. We gaan de website scherp beoordelen op redactie, actualiteit en inhoud. De site moet uitdagen, uitnodigen, visie uitstralen. Maar vooral ook veel inhoud hebben en enthousiasme voor het vak aanwakkeren.

FORUM is een toonaangevend tijdschrift. Ons paradepaardje. De inhoud en het bereik zou verruimd en vergroot kunnen worden. De manier waarop daar over het vak wordt geschreven is AetA. Dit is ook de visie die wij hebben over AetA; inhoudelijk, onderzoekend en in de luwte. Ver van de waan van de dag.

08. Financiën
We hebben momenteel een gezonde boekhouding. We willen dit graag zo houden. We willen wel meer ruimte geven aan investeringen voor ons nieuwe beleid.
 
09. AetA
Dat zijn wij allemaal. Als bestuur zullen wij richting geven, willen wij initiatieven nemen maar we willen dat graag doen met onze leden. Wij staan open voor initiatieven van onze leden. Benader ons daarvoor. Dat zal onze vereniging nog actiever maken, betekenisvoller en de betrokkenheid vergroten.

Publicatiecategorie

Tags

Laatste publicaties