Amici

2011 is pas goed begonnen als er weer een Plakkaat is nietwaar! Alle oude Plakkaten van 2010 zijn nu te vinden in het digitale archief. Als je op de website kijkt bij 'mijn AetA' onder het kopje nieuwsbrieven zijn de 15 digitale nieuwsbrieven van 2010 die vanaf maart zijn verspreid, te vinden. Ook staan hier de nieuwsbrieven van de China reis. En hopelijk komt hier komend jaar een nieuwsbrief Rusland bij. Op deze manier wordt een lustrum uitgave met de geschiedenis van het genootschap een peulenschil. Om iedereen een maximaal AetA jaar te bieden staat het hele jaarprogramma met alle data en activiteiten op de website en kan een ieder als goed voornemen deze dagen alvast reserveren in de agenda. Maar iedereen is natuurlijk ook van harte uitgenodigd om op welke wijze dan ook een bijdrage te leveren aan het genootschap. Het afgelopen jaar zijn er 78 berichten, 28 blogs, 389 foto's, 16 activiteiten georganiseerd, 40 downloads geplaatst en is het genootschap gegroeid naar 406 leden. Maar het belangrijkste lijkt mij dat we komend jaar als architecten en echte amice iets minder van elkaar en iets meer met elkaar gaan vinden zodat er een krachtige inspireerde architecten gemeenschap overeind blijft in deze woelige tijd.

Jurriaan van Stigt

Publicatiecategorie

Laatste publicaties