za 31 oktober 2020 - zo 1 november 2020
Excursie | UITGESTELD: prototypes Amsterdam

Start/aanvang:

13:00

Einde:

16:45

Organisator

Maximaal aantal deelnemers

10

De HAT-eenheid en de bevrijding van het wonen

De nieuwe woningnood in stedelijke gebieden en met name Amsterdam heeft de afgelopen jaren een lawine aan nieuwbouwprojecten opgeleverd met kleine woningen voor de starters op de woningmarkt. Als gevolg van de herziening van de Woningwet in 2015 zijn opmerkelijk veel investeerders actief in het midden- en hogere segment. Om het effect van de huurdersheffing op te kunnen vangen liberaliseren woningbouwbedrijven goed gelegen huurwoningen. Het grondbedrijf van de gemeente tenslotte, profiteert van de gestegen vastgoedwaarde bij de uitgifte van grond. Zo varen alle professionele partijen wel bij de marktontwikkeling in de bouw behalve de huurders en de kopers zelf. Wonen in de stad is duurder geworden voor met name de nieuwkomers en de starters maar ook de groep die van huur naar koop wil overstappen door een onoverbrugbare financiële kloof. Opnieuw rijst de vraag: van wie is de stad?

In 1975 werd het woonrecht voor jongeren vanaf 18 jaar een feit en werd tegelijk de wet Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens (kortweg HAT) van kracht. Omdat aan deze woningen minder eisen werden gesteld konden lastige binnenstedelijk locaties worden bebouwd. Veel gekaakte panden en andere incourante gebouwen werden gerenoveerd met dit type woning. Maar ook in reguliere woningbouwprojecten bleek de HAT-eenheid een handige oplossing voor de moeilijke hoeken en soms een extra bouwlaag.

Deze omstandigheden bleken een bevrijding voor de woningplattegrond en tegelijk bood het de mogelijkheid voor betere identificatie met de woonruimte zelf. In de lossere jaren ‘70 werd zo een persoonlijker manier van wonen ontdekt in een binnenstedelijke context die aansloot bij de beweging “Bouw en voor de Buurt”.

De excursie gaat langs verschillende projecten in de Haarlemmerbuurt, het Centrum en de Nieuwmarktbuurt. We starten bij de Academie van Bouwkunst.

Deelnemers zijn AetA leden en 2e jaars studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Deze excursie zal CORONA Proof worden uitgevoerd zonder interieurbezichtigingen maar met een hand-out met projectinformatie en plattegronden.

 

Gerelateerde activiteiten