za 27 januari 2024
Excursie | Nieuwjaarsbijeenkomst 2024

  • Beeld: BiermanHenket

  • Amare
    architect en beeld: NOAHH

Start/aanvang:

14:00

Einde:

18:00

Locatie

Den Haag

Organisator

  • bestuur AetA

Maximaal aantal deelnemers

200

Nieuwjaarsbijeenkomst AetA
Datum: 27 januari 2024
Plaats : Amare Den Haag
Aanvang : 14 uur.
Einde bijeenkomst : 19 uur

 

Programma: inloop 14.00 uur

                      14.30 Lezingen en rondleidingen

                      17.00 uur nieuwjaarstoespraak Voorzitter AetA

                      17.30 uur borrel 

Lezing door Janneke Bierman, BiermanHenket

Het Binnenhof is een acht eeuwen oud, monumentaal complex. Er is op diverse plekken sprake van technische en bouwkundige gebreken, zoals houtrot, lekkende daken en verouderde installaties. Dat brengt risico’s voor de (brand)veiligheid met zich mee. Daarnaast vragen nieuwe veiligheidseisen en het groeiend aantal bezoekers om aanpassingen. Daarom worden alle gebouwen aan het Binnenhof, waaronder de Tweede Kamer, in min of meerdere mate gerenoveerd. Na de renovatie voldoen de gebouwen weer aan de eisen van deze tijd. Zo blijft het Binnenhof ook voor toekomstige generaties behouden als centrum van de Nederlandse parlementaire democratie. 

Er werken verschillende partijen, zoals aannemers, architectenbureaus en adviesbureaus, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf aan de renovatie van het Binnenhof. Dit in nauwe samenspraak met de Tweede Kamer als gebruiker. Voor de renovatie van de Tweede Kamer zijn vijf architectenbureaus geselecteerd. Er is voor gekozen om het Kamergebouw ‘op te knippen’, omdat de verschillende gebouwdelen allemaal een eigen karakter hebben en een andere aanpak vragen. Het gaat om BiermanHenket, WDJArchitecten, Van Hoogevest Architecten, BERNS architectuur en Pi de Bruijn en Eric van Noord van de Architekten Cie. Pi de Bruijn is aangesteld als integraal adviseur.  Bierman Henket ontwerpt daarnaast de renovatie van de Eerste Kamer. MerkX ontwerpt de Raad van State en Rappange Algemene Zaken. Karres & Brands is de landschapsarchitect van het Binnenhof.

Pi de Bruijn en Eric van Noord/de Architekten Cie hebben de nieuwe entree aan de Hofplaats ontworpen. De nieuwe publieksentree is een belangrijk onderdeel van de renovatie van het Binnenhof in opdracht van het RVB.  De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt  Naar verwachting wordt in mei 2024 het definitief ontwerp vastgesteld. 

Lezing Patrick Fransen, NOAHH
Een grote theaterzaal, een concert-/popzaal, verschillende kleinere zalen, talloze repetitieruimtes en daar bovenop nog een conservatorium… Amare is een gestapelde wereld vol cultuur. Het gebouw is ontworpen door NOAHH | Network Oriented Architecture in samenwerking met NL Architects en Jo Coenen Architects & Urbanists. De bijdrage van JCAU en NOAHH ging letterlijk van ‘stad tot stoel’, volgens de architecten die al eerder samenwerkten in TivoliVredenburg. De in 2015 gestarte tenderprocedure - waarin de architecten werkten in het consortium van Visser en Smit Bouw en Boele & van Eesteren - betrof niet alleen het gebouw, maar ook het inpassen van zo’n 60.000 m2 woon-/hotelfuncties in het gebied en het geven van een kadervisie op de openbare ruimte met het Spuiplein. Patrick Fransen was van het architectenteam coördinerend hoofdarchitect en Jo Coenen had de rol van gebiedssupervisor. Van het winnende tenderontwerp van Amare ontwierp NOAHH zelf de Danstheaterzaal, Amare Studio, Conservatoriumzaal, het koninklijk Conservatorium, de NDT studio’s en de back of house. JCAU werkte verder aan het ontwerp van de Concertzaal. In het gevelconcept zie je metname de hand van NL Architects. In het interieurontwerp werden ook Brunn Ontwerp en Studio Aziz Bekkaoui betrokken. In de front of house zie je de veelkleurigheid van de verschillende ontwerpers terug.  Een dergelijke brede ontwerpverantwoordelijkheid maakt deze opdracht bijzonder en heeft ervoor gezorgd dat de architecten dwars door de verschillende schaalniveaus heen hun stempel hebben kunnen drukken. Patrick Fransen: “ik zie het gebouw als een cultureel multiversum binnen een alles omvattende gevel die als een voile de verschillende delen een gezamenlijke identiteit geeft. Je moet het gebouw van binnen ontdekken, dat maakt het spannend zeker omdat er elke dag weer wat anders te doen is.”

Gerelateerde activiteiten