Excursie | Newtown versus Novex

Zie de programmainformatie voor alle aanvangstijden

Maximaal aantal deelnemers

25

Wat kunnen we leren van de newtows (groeikernen), de woningbouwopgaven uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig? Wat doen we nu beter of slechter met het ontwerp van onze Novex locaties? En hoe gaan we inmiddels om met de verouderde woningen uit de jaren zeventig? 

Discussie, lezing en excursie

Gerelateerde activiteiten