za 27 juni 2020 - zo 28 juni 2020
Ledenvergadering | Jaarvergadering AetA 2020

Start/aanvang:

15:00

Einde:

16:45

Locatie

Digitaal

Organisator

Maximaal aantal deelnemers

150

Toen wij onze plannen voor de komende jaren op 25 januari j.l. presenteerden in de Meelfabriek konden we niet vermoeden dat in maart de wereld werd stil gelegd en veel van wat we van plan waren voorlopig niet meer konden realiseren. Natuurlijk deze pandemie heeft ons allen zeer verrast en geraakt. We weten niet wat het ons nog gaat brengen. Ineens laten we ons leiden door de wetenschap die het eigenlijk ook niet weet.
Meestal moeten we daar hard voor vechten, neem de milieudebatten, terwijl daar de feiten toch veel evidenter zijn. Gelukkig gaat het met de zorg en gezondheid weer de goede kant op hoe kwetsbaar die vooruitgang ook is.

We spraken op 25 januari onder anderen over:
 
01.Architectuur en vrienden, Architectura et Amicitia
Dat bindt ons, dragen we uit en dragen we over. Ook nu bindt het ons , misschien wel sterker maar wat ons zo kenmerkt zijn de fysieke contacten. Dat lukt nu even niet. Zodra het weer enigszins kan pakken we het weer op. Er liggen vele initiatieven.
 
02. Diversiteit. Onze diversiteit is onze kracht, maar ook onze ervaring en onze kennis. Wij zijn benieuwd naar de ideeën van onze leden over deze andere tijd. Over de vraagstukken die nu op ons afkomen. Welke initiatieven nemen onze leden in het debat en in ontwerp. We willen die graag digitaal delen. We zijn natuurlijk ook een platform van opvattingen, ontwerpen en gedachten.
 
03.Verbinden van generaties. Nieuwe ideeën en oude standpunten uitwisselen en bediscussiëren. Actief generaties, jonge mensen en studenten betrekken bij onze activiteiten. Laten we dat blijven doen. Levert wellicht vele nieuwe initiatieven op voor de periode na deze pandemie. Architecten zijn goed in het ontwerpen van oplossingen, schetsen van scenario’s. Laten we dat delen met elkaar. AetA als broedplaats wellicht.
 
04.In de luwte. De beslotenheid en daarmee de luwte is onze kracht. Die luwte, beslotenheid, is een fijne plek om zaken ter discussie te stellen en te onderzoeken.
 
05. Excursies  en studiereizen. Studiereizen, betaalbaar, naar makkelijk bereikbare plekken en steden. Paul en Xander komen met ideeën hoe we dat nu tijdelijk kunnen doen.

06. Lezingen en gespreken. Verbinding van ideeën, van generaties, het doorgeven van kennis en ervaring en ook laten inspireren door nieuwe opvattingen en vergezichten. We zullen dat vooral digitaal moeten doen nu. 

07. Communicatie. De website moet uitdagen, uitnodigen, visie uitstralen. Maar vooral ook veel inhoud hebben.
Het zal wat stiller zijn. Niet alleen op straat. Schoorvoetend gaan we het weer proberen. Zal erg wennen zijn en of het leuk wordt moeten we nog bezien. Onze interesses blijven. Onze fascinaties zijn er. We zitten niet stil, denken, onderzoeken en ontwerpen. We zullen zo vele ideeën hebben hoe we verder kunnen/moeten. De multidisciplinaire ontwerpkracht is essentieel. Die rol hebben we die rol nemen we.

08. AetA. Als bestuur zullen wij richting geven, willen wij initiatieven nemen maar we willen dat graag doen  met onze leden. We moeten het samen doen. We nodigen jullie uit met voorstellen te komen.

Op 27 juni zullen we de jaarvergadering digitaal doen. Het is nu niet anders. Jullie kunnen je hiervoor aanmelden en krijgen dan een link om deel te nemen.

De voorlopige agenda is:

  1. opening door de voorzitter. AetA in de nieuwe tijd.
  2. notulen vorige jaarvergadering.
  3. terugblik afgelopen jaar financiën.
  4. activiteiten, excursies, lezingen e.d.
  5. communicatie en website.
  6. forum.
  7. voortgang supplement geschiedschrijving aankomende activiteiten.
  8. lustrumjaar 2021
  9. rondvraag & sluiting.