Afscheid van Francisca als bestuurslid

Tijdens de jaarergadering is afscheid genomen van Francisca Benthem als bestuurslid. Joke Vos heeft namens het genootschap dit dankwoord opgesteld:

 

Als kunsthistoricus met een grote liefde voor architectuur is Francisca een exponent van de verbreding van ons Genootschap. Tegenwoordig zijn niet alleen architecten bij ons welkom, maar hebben we ook leden uit verwante disciplines, zoals interieurarchitecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten, een paar bijzondere ontwikkelaars, kunstenaars en dus ook Francisca, die in het dagelijks leven adviseert in het integreren van kunst in gebouwen.

Zes jaar geleden is ze in het bestuur gekomen met als portefeuille buitenlandse reizen. Ze is voortvarend begonnen met het organiseren van de reis naar China, in 2009. Een reis met de EXPO in Shanghai als aanleiding, waarbij we ook Beijing en interessante projecten in de omgeving hebben bekeken. Een roemruchte reis, omdat we net met het systeem van inloggen via de site begonnen waren en niet verwachtten, dat het zo storm zou lopen. Iedereen was immers nog zo geschrokken van de crisis, maar: Binnen een paar uur waren we overtekend en kregen we veel mailtjes van leden, die het inloggen niet voor elkaar kregen… Uiteindelijk is de reis dubbel uitgevoerd, waarbij we tegelijkertijd naar China vertrokken, maar in tegengestelde richting reisden.

Dat ging niet helemaal vanzelf, dus het was nogal een stressvolle vuurdoop. Toen dat jaar Mechtild Linsen vertrok als secretaris, is Francisca overgestapt naar die functie. En als secretaris is ze helemaal op haar plek. Ze is consciëntieus, behulpzaam, nieuwsgierig, altijd enthousiast en bijzonder betrokken. Ze is bij vrijwel alle evenementen van de partij, of het nu in Nederland of in het buitenland is.

Een paar jaar geleden hielden we onze jaarvergadering in het kantoor van Kunst en Bedrijf op IJburg, waar ze toen werkte. Inmiddels heeft ze haar eigen adviesbedrijf. Aansluitend heeft ze ons op de fiets gezet en IJburg laten zien, waar ze toen woonde. Het was koud en het regende, maar de opkomst was groot, de sfeer goed en de projecten interessant. Later hebben we nog eens in IJburg rondgetourd, waarbij de nadruk lag op kunstprojecten. Die waren specifiek ontworpen voor een plek in de openbare ruimte of geïntegreerd in bijv de gevel. Dat verbreden van de blik van ons AetA-ers, is tekenend voor haar kijk op de architectuur en zou je misschien haar missie bij ons kunnen noemen.

Ze is ook heel gastvrij. We mogen gebruik maken van hun (Jan en Francisca) tot bijzondere loft verbouwde bedrijfsruimte aan de Vetterstraat voor gespreksavonden en andere bijeenkomsten, bijv voor de infoavond of reünie van een buitenlandse excursie. En doen dat ook vaak. De setting (met veel kunst) is bijzonder en de wijnen enz en hapjes laten we ons altijd goed smaken.

Sinds een paar jaar organiseren we 2x per jaar Het Gesprek, waarbij we actuele thema’s aan de orde stellen. De avond over Healing Environment (het bijdragen aan het genezingsproces door het creëren van een zorgzame, veilige en aangename omgeving) eind 2011 was door Francisca georganiseerd. 5 insprekers uit heel verschillende disciplines (opdrachtgevers, architecten, een psychologe en uiteraard een kunstadviseur) belichtten de opgave vanuit alle denkbare invalshoeken. Gevolgd door een inhoudelijk interessante discussie. Waarbij ook Hedy d’Ancona aanwezig was.

Nu, na 6 jaar, is het welletjes geweest. Francisca draagt het secretarispennetje over aan Elsbeth Ronner. We zullen haar missen als betrokken bestuurslid, maar haar vast nog vaak terugzien op een van onze bijeenkomsten.

Francisca Benthem kreeg een treffende tekening voor het vervullen van de bestuursfunctie bij AetA.

 

\"\"

Publicatiecategorie

Laatste publicaties