Afscheid van Diederik als bestuurslid

De tekening van Joost Swarte en het dankwoord (geschreven door Jurriaan van Stigt) voor de inzet van Diederik voor AetA:

\"\"

Robuust en zelfverzekerd had Diederik zich voorbereid op de eerste bijeenkomst. De spreadsheet van zijn voorganger Joris Deur  bestuderend, zag hij een mooie taak weggelegd voor zichzelf. De eerste stap als penningmeester was overigens het verduidelijken van de banden met Monique,  de stille motor op de achtergrond. Het door haar bijwonen van vergaderingen en het maken van de verslagen hiervan leek hem maar een onnodige uitgave. We konden sowieso wellicht minder bijeenkomen.

Al snel ontvouwde hij een paar financiële spreadsheets waarin jaarplanningen en doorkijkjes naar verleden, heden en toekomst een rol gingen spelen. Ook werd er een scheiding gemaakt tussen de financiën van de vereniging en die van Forum en werd het gesprek gevoerd over de opgebouwde reserves die met name waren ontstaan door het veelal niet uitgeven van Forum.

Diederik sprak wellicht niet over alle onderwerpen zijn mening uit, maar wat wel altijd opviel en wat te waarderen is, was zijn immer duidelijke mening. Die zette hij met vriendelijke, maar toch wel stellige vasthoudendheid door. Kortom een stabiele financiële man, die wij als warrige, wellicht soms wat romantische bestuurders nodig hebben… Nou ja … gechargeerd dan, want ik denk dat in het bestuur een mooie balans aanwezig was van talenten. Het is mooi, dat Diederik zich, naast zijn onmiskenbare artistieke talenten, bij AetA zo goed op de rol van de beheerder heeft gestort. Maar vooral ook dat hij heeft gezorgd voor een degelijke financiele structuur. En, als ik eerlijk ben, heb ik daarvan volop mogen profiteren met het realiseren van een bescheiden eigen droom namelijk ‘het weer opnieuw leven in blazen van Forum’.

Ook al neem je nu afscheid, er is door jou ruimte gecreëerd (en beperkingen, want dat hoort erbij) voor Forum en voor een lustrumfeest in 2015. Dank voor jouw mooie bijdrage aan ons Genootschap.
 

Publicatiecategorie

Laatste publicaties