wo 1 juni 2016
| AetA \"Lelimangesprek: Het Proces\" op woe 1 juni

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

30

Architecten met elkaar in gesprek over hun motivatie en inspiratie.

Op de tweede avond van de serie Lelimangesprekken zullen sprekers van twee bureau’s vertellen over hun fascinatie voor het proces.  

\"\"
Peter van Assche van bureau SLA
Over zijn integrale ontwerpbenadering, de complexe samenhang tussen gebouw en context en de dialoog met zijn opdrachtgevers.

\"\"
Elma van Boxtel en Kristian Koreman van bureau ZUS
Over de rol van de architect in het publieke debat over de toekomst van onze steden. Zij ontwerpen en onderzoeken gevraagd en ongevraagd aan opgaven die architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp combineren.


Locatie:          Studio Jan en Francisca Benthem, Generaal Vetterstraat 57, 1059 BT Amsterdam
Tijd:                20:00 - 22:30 (zaal open: 19:30)
Aanmelden:   Er is plaats voor maximaal 30 personen, aanmelden op www.AetA.nl
Entrée:           Leden en Studenten gratis

Opzet van de avond:
19:30        Zaal open: koffie, thee, water
20:00        Welkom door Paul Vlok
                  Introductie door Fridjof van den Berg
20:20        Presentatie 1ste spreker, 20 min
                  Presentatie 2de spreker, 20 min
21:00        Gesprek olv moderatoren Fridjof en Paul Vlok
21:20        Discussie met het publiek            
22:00       Borrel
22:30        Einde programma,
23:00        Sluiting zaal
 

Achtergrond

Nieuwe wegen worden ingeslagen nadat in 2008 alles veranderde in het beroepsveld van architecten. De “Lelimangesprekken” gaan over de zoektocht van “jonge” architecten naar antwoorden op deze uitdagingen zoals het ontwikkelen van nieuwe materialen en het ontwerp van een circulaire stad, de terugtredende overheid en de toenemende complexiteit van de opgave.
Maar ook de vraag “hoe werk je” nu de rollen van de architect en de opdrachtgever zijn gewijzigd. Hoe initieer je werk en wat is daarbij je strategie. Vragen en overwegingen die gedeeld zullen worden in de presentaties, de dialoog en de openbare discussie.
In een serie van vier avonden komen vanuit verschillende invalshoeken de keuzes en de noodzaak van innovatie aan bod. De sprekers presenteren hun fascinatie voor het werken met een bepaald materiaal, de nadruk op het proces met de opdrachtgever of de stad, stellen innovatie als voorwaarde om te komen tot een ontwerp of zijn geheel gericht op het laten plaatsvinden van ontdekkingen. Steeds opnieuw werken ze vanuit een situatie met vele onbekenden naar een resutaat met concrete toepassingsmogelijkheden om een antwoord te formuleren op de hedendaagse vraag.

Voor deze serie gesprekken heeft van Fridjof van den Berg zijn oud-studenten uitgenodigd. De avonden zijn openbaar voor vakgenoten en studenten en worden gemodereerd door Fridjof van de Berg en Paul Vlok.