AetA Lelimangesprek #3 � De Innovatie, 12 okt 2016

AetA “Lelimangesprekken” - architecten over hun motivatie en inspiratie.
Voor deze serie gesprekken heeft Fridjof van den Berg zijn oud-studenten uitgenodigd, deze keer Daan Bruggink en Dik Venneman.

Locatie:
Studio Jan en Francisca Benthem, Generaal Vetterstraat 57, 1059 BT Amsterdam

Tijd:
12 oktober, 20:00 – 22:30 (zaal open: 19:30)

Er is plaats voor maximaal 30 personen. Gratis voor leden en studenten.

Meld je nu aan!

 

AetA “Lelimangesprekken” - architecten over hun motivatie en inspiratie.
Voor deze serie gesprekken heeft van Fridjof van den Berg zijn oud-studenten uitgenodigd, deze keer Daan Bruggink en Dik Venneman.

Nieuwe wegen worden ingeslagen nadat in 2008 alles veranderde in het beroepsveld van architecten. De “Lelimangesprekken” gaan over de zoektocht van “jonge” architecten naar antwoorden op deze uitdagingen zoals het ontwikkelen van nieuwe materialen en het ontwerp van een circulaire stad, de terugtredende overheid en de toenemende complexiteit van de opgave.
Maar ook de vraag “hoe werk je” nu de rollen van de architect en de opdrachtgever zijn gewijzigd. Hoe initieer je werk en wat is daarbij je strategie. Vragen en overwegingen die gedeeld zullen worden in de presentaties, de dialoog en de openbare discussie.
In een serie van vier avonden komen vanuit verschillende invalshoeken de keuzes en de noodzaak van innovatie aan bod. De sprekers presenteren hun fascinatie voor het werken met een bepaald materiaal, de nadruk op het proces met de opdrachtgever of de stad, stellen innovatie als voorwaarde om te komen tot een ontwerp of zijn geheel gericht op het laten plaatsvinden van ontdekkingen. Steeds opnieuw werken ze vanuit een situatie met vele onbekenden naar een resultaat met concrete toepassingsmogelijkheden om een antwoord te formuleren op de hedendaagse vraag.

De avonden zijn openbaar voor vakgenoten en studenten en worden gemodereerd door Fridjof van de Berg en Paul Vlok.

Woensdag 12 oktober: De Innovatie

 

Daan Bruggink van OGRA achitect
Over biobased economy waarin kort cyclische, hergroeibare en hernieuwbare grondstoffen gebruikt worden in plaats van fossiele.
Daan Brugging, die vroeger bioloog wilde worden, is er van overtuigd dat de architectuur en natuur onlosmakelijk verbonden zouden moeten zijn. Als vorminspiratie, maar ook in biometrische technieken en materialen. De evolutie heeft ons prachtige overlevingsstrategieën en ontwerpfuncties gebracht en brengt ons weer dichter bij ons zelf.
Daan is er van overtuigd dat we over moeten schakelen op een circulaire bouwwereld, waarin we bouwen met hergroeibare biobased bouwmaterialen. Dat is dé manier om los te komen van fossiele grondstoffen, het grondstoffenprobleem is in potentie immers een veel groter probleem dan het energieprobleem. We moeten bouwen met materialen die terug groeien in de tijd dat we ze gebruiken.
Deze circulaire bouwwereld is volgens Daan eenvoudig en biedt oplossingen voor de grote problemen waar de mens de komende tijd mee te maken krijgt. Circulair en biobased bouwen brengt ons ook terug bij de kern van het bouwen, namelijk voor de mens. Biophilic design: het ontwerpen van een veel natuurlijkere omgeving voor de gebruiker.

Dik Venneman van Dedato
Over innovatie door goed te kijken naar de mogelijkheden om een bouwwerk te kunnen realiseren.
Dedato is een architectenbureau maar ook een ontwerp/reclamebureau: “Wij vertrekken niet alleen vanuit een ruimtelijk plan maar werken ook aan merk- en marketingdenken, en dat doen we op een zeer esthetische manier. We hebben een eigenwijs handschrift ontwikkeld waarbij de gebouwen zich kenmerken door een rechtlijnige vormtaal met een materiaal-dominantie. Buitenruimten en extra hoge binnenruimten zorgen voor een plezierig leef/werk-klimaat en worden mogelijk door zeer slim om te gaan met materiaal- en bouwkosten. Het is van essentieel belang om in de lead te blijven als het gaat om het beheersen van de bouwkosten en zo de basis uitgangspunten van het ontwerp te blijven bewaken.”

Opzet van de avond:
19:30 zaal open: koffie, thee, water
20:00 Welkom (Paul Vlok); Introductie Het Gesprek (Fridjof van den Berg)
20:20 Presentatie 1ste spreker, 20 min
20:40 Presentatie 2de spreker, 20 min
21:00 Gesprek olv moderatoren (Fridjof en Paul)
21:20 Discussie met het publiek                              
22:00 Borrel
22:30 Einde programma
23:00 sluiting zaal

Het vierde en laatste Gesprek in deze serie is op: Woensdag 23 november: De Ontdekkingen

Joris Smits van RoyalhaskoningDHV
Over het ontwerp van bruggen met fibre versterkte polymeren constructies.

Haiko Meijer van ONIX NL
Over innovatieve constructies en experimentele structuren en een uitzonderlijke sensitiviteit voor de praktische dimensie.

 

Publicatiecategorie

Laatste publicaties