Academie feest

Voor de bijzondere rol die AetA heeft gespeeld bij de oprichting van de academie was het bestuur uitgenodigd. Hier hebben Rens en Francesca in de Zuiderkerk het voortouw genomen en onderstaande speeches gehouden en namens AetA een cadeau aangeboden.

Rens Schulze

Het is mij een eer dat ik hier namens Architectura et Amicitia even kort mag spreken voordat burgemeester Cohen de tentoonstelling 100 jaar afstudeerprojecten zal openen.

Architectura et Amicitia, oftwewel AetA, is een architectuurgenootschap, een vriendenclub van architecten, die al een heel lange geschiedenis heeft. Zij is opgericht in 1855 in Amsterdam en bestaat dus al meer dan 150 jaar. Uit haar kring zijn diverse initiatieven ontstaan die van grote invloed zijn geweest op de bouwkunst in Nederland.

Vooral het begin van de vorige eeuw is een heel vruchtbare periode geweest met Kromhout als voorzitter. In het jaar 1908, is de BNA, Bond van Nederlandse Architecten, opgericht door AetA, en in de jaren daarna zijn er diverse commissies door haar in het leven geroepen, zoals oa de Permanente Prijsvraagcommissie, de Bond Heemschut, en de Amsterdamse Commissie tot behoud van Stadschoon.

En, nu komt het, ook in 1908, is door W. Kromhout en A.J. Derkinderen de afdeling Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht opgericht, de voorloopster van de Academies van Bouwkunst.Er werden avondcursussen gegeven aan de Rijksacademie met docenten als Kromhout zelf, Berlage, Cuypers en Kalf. Hiermee heeft AetA geheel op eigen kracht een bijdrage geleverd aan een goede bouwkunstopleiding in Nederland. De Technische Hogeschool Bouwkunde werd ongeveer in diezelfde periode opgericht vanuit de Polytechnische Hogeschool in Delft.

Nu, precies 100 jaar later, wil ik de Academie, namens AetA, feliciteren met haar honderdste verjaardag.De Academie is in die honderd jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste opleidingsinstuten in Nederland op het gebied van architectuur, landschap, en stedenbouw. (Samen met haar zusteracademies in Rotterdam, Tilburg, Groningen. Maastricht en Arnhem) Dat de Academie in Amsterdam tot de top behoort kunt u zometeen zien op de tentoonstelling 100 jaar afstudeerprojecten.

Op het feit dat AetA aan de wieg heeft gestaan van deze academie zijn wij best een beetje trots en dat willen we laten merken door de Academie een kado aan te bieden.

Nogmaals : Academie Gefeliciteerd, namens AetA

Franscesca Benthem

Het is voor mij een hele eer een kleine bijdrage te leveren aan dit feest. En ik ben niet eens een architect maar ik weet wel zo'n beetje wat architectuur is. Architectuur is het ordenen, het kunstmatig vormen van onze wereld en het denken over en het scheppen van ruimte. Dat laatste is eigenlijk het meest wezenlijke van architectuur: het maken van mooie en prettige ruimtes. Ruimte is nodig om je vrij te kunnen bewegen en om een gevoel van vrijheid te hebben.

Robbie Cornelissen, kunstenaar, is gevraagd om op de Academie van Bouwkunst gastcolleges te geven over ruimte. Dit is niet verwonderlijk. In de tekeningen die hij maakt gaat het over beleving van ruimtes, binnenruimtes vooral.

Robbie Cornelissen bewondert o.a. het werk van zijn 17e eeuwse stadgenoot, de kunstenaar Pieter Saenredam. Hij is gefascineerd door Saenredams precisie, gedegen kennis van het perspectief en zijn belangstelling voor bouwstijlen.

Ook de Italiaanse Piero Della Francesca uit de 15e eeuw, die één van de grondleggers is van het perspectief en van het werken met diepte, is een inspiratiebron voor Cornelissen.

Zelf creëert Robbie Cornelissen in zijn tekeningen doelbewust een probleem met schaal en functies. Hij probeert in zijn werk ruimtes op te laden of te vullen met emoties. Hij zoekt naar evenwicht maar ook naar een gevoel van vervreemding.

Omdat kunst, anders dan architectuur, in haar denken niet wordt ingeperkt door de realiteit van regels, voorschriften en verboden, kan zij een dimensie toevoegen aan discussies over architectuur. Een dimensie van verbeelding en van innerlijke ervaring. Omdat verbeelding, het ervaren van en het denken over ruimte van wezenlijk belang zijn bij het maken van architectuur leek AetA dit een mooi cadeau voor een academie van bouwkunst die 100 jaar bestaat. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Publicatiecategorie

Laatste publicaties