Wat is AetA: introductie

  • Bezoek Naturalis januari 2020

Architectura et Amicitia, sinds 1855

Het Genootschap Architectura et Amicitia, kortweg AetA, is een vereniging van architecten, en personen uit aanverwante vakgebieden, die zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten die het vakgebied interessanter en plezieriger maken. De leden organiseren met regelmaat activiteiten en bijeenkomsten zoals excursies en discussie bijeenkomsten. Het doel is het bevorderen van discussies in het vakgebied, het toegankelijk maken of tonen van interessante of belangwekkende gebouwen, het bevorderen van contacten tussen vakgenoten.

Geschiedenis

Het genootschap werd in 1855 op initiatief van J.H. Leliman opgericht. De vereniging speelde sinds die tijd een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur. Zo heeft de vereniging de fundamenten gelegd voor organisaties als de Academies van Bouwkunst, de Bond van Nederlandse Architecten, de schoonheidscommissies en monumentenzorg.

Toonaangevende leden waren Springer, Cuypers, Kromhout, de Klerk, de Bazel, Kramer, Berlage, Wijdeveld, Duiker, Rietveld, van der Vlugt, Stam, Dudok, Bakema, Van Eyck en Hertzberger en in de loop van bijna 150 jaar ruim 3000 anderen.

Van de zeven tijdschriftreeksen die de vereniging in de loop van haar bestaan heeft uitgegeven behoren Architectura, Wendingen, het Bouwkundig Weekblad en Forum tot de, ook internationaal, meest gewaardeerde. In 1992 is een rijk geïllustreerd boek verschenen over de geschiedenis van het AetA. Deze publicatie 'Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990' toont breed de betekenis van de verenging voor de vakwereld. Uitgeverij 010, Rotterdam. ISBN 90-6450-105-X geb.

Organisatie

Statutair is het Genootschap AetA een vereniging. AetA heeft ca. 325 leden. De activiteiten worden door de leden met ondersteuning van het bestuur georganiseerd of geëntameerd. Voor speciale activiteiten worden organisatiecomités samengesteld. Het doel is steeds het bevorderen van discussies in het vakgebied, het toegankelijk maken of tonen van interessante of belangwekkende gebouwen, het bevorderen van contacten tussen vakgenoten.

Statuten en Reglementen

Lees hier de Statuten en de Reglementen van AetA.

Downloads