Overlijden Prof. I.M. Moshé Zwarts (1937-2019)

Op 4 december j.l. is professor I.M. Moshé Zwarts op 82-jarige leeftijd overleden. Zwarts, geboren 1937 in Haifa had een nuchtere praktijkgerichte maar onconventionele nieuwsgierigheid. Altijd op basis van onderzoek, technologische vernieuwing en wetenschap. Het leven van gewone mensen was altijd zijn uitgangspunt. Het ontwerpen en bouwen moest het alledaagse leven beter maken. Dat uitte zich door een industriële opvatting van het bouwen. Hij beklede diverse leerstoelen in Eindhoven en Delft.

In 1990 richtte Moshé met Rein Jansma het bureau Zwarts & Jansma Architecten op. Belangrijke werken zijn: Paviljoen Wereld Expo Sevilla, renovatie van de Kuip in Rotterdam en de lightrail station In Den Haag. In 2007 schreef hij een vuistdik boek over zijn nieuwsgierigheid als denker en ontwerper. Zijn oorlogsverleden heeft altijd een belangrijke rol gespeeld.

Hij was lid van ons genootschap en vervulde tijdens zijn lidmaatschap een periode de rol van voorzitter voor Aeta.

Architectweb schreef een artikel over zijn betekenis voor ons vak: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=46951

Wij wensen zijn nabestaanden sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

*er volgt nog een in memoriam*

Publicatiecategorie

Laatste publicaties