Oproep voor bijdragen aan Forum 6

Forum 06 wil nagaan hoe het staat met het landschap in Nederland

 

Nieuw Arcadia

 

Het Nederlands landschap is fascinerend. Maar is er in Nederland nog sprake van landschap, van een Arcadia? Ik moest daarbij  denken aan de openingszin in het boek van de Italiaanse schrijver  Edmondo de Amicis die in 1873 Nederland bezocht en opmerkte: “wie voort het eerste een uitvoerige kaart van Noord Nederland ziet, begrijpt niet dat zulk een land bestaan kan. Op de eerste aanblik zou men niet kunnen zeggen of het land of het water de bovenhand heeft, of Nederland tot de zee of tot het land behoort.” Hij ervaart vervolgens een onwaarschijnlijk geordend land dat toen al van afhankelijkheden aan elkaar hing. Waar de gezamenlijke strijd tegen het water uiteindelijk  de grote ordeningen al bepaalde. En zo wordt het Neder-Land veelvuldig beschreven in boeken. Maar goed, hoelang houden wij dit vol en wat zou de toekomst ons nu eigenlijk kunnen brengen als we anders naar ons landschap gaan kijken; en wat is dan landschap? Geen stad zonder landschap, geen landschap zonder stad. En hoe ontstaat een samenhang tussen stad en landschap eigenlijk? Hoe wordt het oorspronkelijke landschap weerspiegeld in de vorm van de stad? Wat gebeurt er met het landschap als de stad uitgroeit tot een metropool? En wat is eigenlijk nog de betekenis van landbouw?

 

Voor Forum 06 wil de redactie een nadrukkelijke oproep doen.

 

U bent lid van AetA

U behoort tot een vakgemeenschap

U bent creatief en geen starre denker

U wilt nu eindelijk wel eens hardop iets zeggen

 

Ons landschap verdwijnt

Ons landschap wordt straks niet meer beheerd

Ons landschap is te duur

Ons landschap is onze frisse neus, een levensvoorwaarde

 

De redactie van FORUM 6 doet een beroep op uw fantasie

Hoe denkt u dat ons landschap eruit ziet over 100 jaar

Laat uw geest waaien, denk mee en schrijf

Meldt u aan en wordt gelezen

 

Uitgangspunt voor het schrijven in FORUM is vanzelfsprekend het manifest van de redactie zoals te vinden is op de website. De essentie is dat de stukken worden geschreven vanuit de persoonlijke ervaring, visie en inspiratie.

 

de redactie nodigt een ieder uit om zich voor 13 december zich aan te melden en hiervoor een idee aan te leveren voor een stuk in de FORUM. variërend van een titel en onderwerp tot een half A4. De aftrap van het nieuwe nummer zal plaatsvinden op 8 januari en de artikelen  zullen medio maart gered moeten zijn zodat medio April FORUM 06 kan verschijnen

 

aanmelden bij

 

Forumaeta@gmail.com

Laatste publicaties