Namens de voorzitter

Beste AetA vrienden,

Met veel plezier heb ik afgelopen 3 jaar jullie voorzitter mogen zijn. In die 3 jaar is er met veel inzet van de bestuursleden en leden gewerkt aan een nieuwe website, heeft forum een nieuwe start gemaakt, en hebben we veel activiteiten en reizen in binnen- en buitenland georganiseerd. Ook hebben we administratie en financiën vernieuwd en met sponsoring van forum meer mogelijk gemaakt. Verjonging blijft een thema wat het bestuur verder dit jaar gaat oppakken en daar is ook extra geld in de begroting voor gereserveerd. 

Naast mijn bestuurswerkzaamheden had ik gehoopt actiever mee te kunnen doen met activiteiten en reisjes. Dat blijkt naast mijn drukke baan bij KCAP met projecten in binnen- en buitenland, nevenactiviteiten en een gezin moeilijk. Nu ik AetA beter heb leren kennen, denk ik dat AetA ook meer heeft aan een voorzitter die het gezicht van AetA kan zijn en aanwezig is bij de activiteiten. Ook komende jaren zal ik daar geen tijd voor hebben en kan ik aan dat beeld niet voldoen. Ik had graag mijn netwerk en kennis verder willen inzetten voor AetA, maar vind alleen bestuurswerkzaamheden en op de jaar- en nieuwjaarsbijeenkomsten aanwezig zijn niet voldoende en heb besloten de volgende termijn mij niet als voorzitter beschikbaar te stellen. 

Irma van Oort | mei 2019

Ben jij geïnteresseerd in deze of een andere functie binnen het bestuur? Klik dan hier voor meer informatie.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties