Lustrum AetA 26 JUNI 2021 in buitenplaats Doornburgh BEZINNING EN HERDEFINIËRING VAN ONZE TOEKOMST

Publicatiecategorie

Architectura et Amicitia viert dit jaar haar 165 jarige lustrum. Eindelijk weer een feest. We willen dat graag weer fysiek doen. We doen dat op een bijzondere locatie. Het voormalige klooster van Jan de Jong in Maarssen.

Aan de rand van Maarssen is een plek van rust en stilte. Buitenplaats Doornburgh aan de Vecht bestaat al sinds de 17de eeuw. Bijzondere aandacht gaat uit naar het klooster, priorij Emmaus. De vijftien zusters die de communiteit van de Kanunnikessen van het Heilig Graf vormden, leidden hier sinds de jaren ’60 een bijzonder spiritueel leven. Het klooster uit 1966 is gebouwd door architect Jan de Jong van de Bossche School. De strakke en sobere architectuur is even indrukwekkend als adembenemend en staat in sterk contrast met de klassieke vormgeving van het landhuis. Het originele kloostermeubilair is robuust, in straffe tinten grijsgroen en bruin. Intens en ingetogen ruimten grenzen aan een geometrische binnentuin, compleet met een door pilaren afgezette pandgang. Doornburgh is sinds 2016 eigendom van MeyerBergman Erfgoed Groep, een organisatie die nieuw leven geeft aan erfgoed. Een passende en geweldige plek voor ons lustrum. Covid noopt ons tot een pas op de plaats. Toch draait de molen van de stads- en woningbouw vooralsnog door. Het lustrum is een mooi moment om ons te bezinnen over wat onze toekomst kan zijn. We zullen op het lustrum terugkijken maar ook vooruit. Zijn we in staat radicale andere keuzes te maken? In het verleden hebben we dat vaker gedaan. Maar welke keuzes gaan we maken? Veel om over na te denken, om te onderzoeken.

Wat staat zo al op ons voorlopige programma:

-presentatie van het lustrumboek waarin we terugkijken op de afgelopen 10 jaar AetA.

-we zijn in gesprek met de rijksbouwmeesters om hun visie te geven op de toekomst en in debat te gaan.

-drie tentoonstellingen: wonen-werken-ontmoeten met inleidende lezingen en debatten.

In het afgelopen jaar heeft het huis nieuw elan gekregen. Gedwongen door het corona virus zijn we steeds meer thuis en is thuiswerken bijna de norm geworden. En ontmoeten gebeurt op straat en in het park. Gaan onze woningen hierdoor veranderen? Ontstaan er nieuwe woon-werk concepten? Hoe en waar ontmoeten we elkaar? En hoe ging dat een eeuw geleden? Forum 04 Woonkamer, 05 Werkkamer en 06 Galerij gaan over deze thema’s. Aanvullend vragen we AetA leden of ze voorbeelden (uit eigen werk) willen aandragen van recent gebouwde of ontworpen gebouwen of landschappen waar de deze vragen aan de orde komen. Wat is de toekomst van ons wonen, werken en ontmoeten?

-architectuurfilms. Uiteraard de film “Uitzicht voor de geest” over Jan de Jonghuis door Annelies Uittenbogaard (Studio Zicht). We kijken naar nog een aantal andere films.

En natuurlijk muziek, geweldig eten en drank.

Maar vooral hopelijk weer een moment om elkaar live te ontmoeten. In het klooster, in de prachtige kloostertuin en in het omringende park. Met elkaar in gesprek te gaan, over het vak, over het leven, maar ook als vrienden plezier te maken. We organiseren het lustrum op zaterdag 26 juni 2021 maar realiseren ons dat dat wellicht nog te vroeg is. Reserveer deze datum ajb in je agenda. Wanneer we genoodzaakt zijn het lustrum door te schuiven naar het najaar komen wij daar tijdig op terug.

Wij verheugen ons zeer op dit lustrum en verwachten een grote opkomst.

Laatste publicaties