Geschiedschrijving 2e supplement AetA 2006-2020

AetA historie 2006-2020

AetA bestaat in 2021 165 jaar, de gelegenheid om het vervolg van de historie op schrift te stellen.

Er is inmiddels een werkgroep aan de slag bestaande uit:

  • Xander Arets: tweede interviewer, verschillende kleine taken
  • Francisca Benthem: oud-bestuur secretaris, kennis van historie AetA, verzamelen materiaal
  • Juliëtte Daniëls: contactpersoon vanuit bestuur, verzamelen materiaal
  • Joost de Haan: fondsenwerving en financiën, digitalisering
  • Madeleine Steigenga: archiefonderzoek, afstemming, interviews
  • Hester Wolters: onderzoek, redactie
  • Sofia Dupon: projectbegeleiding en schrijven (extern ingehuurd)

Het tijdpad is als volgt:

  • Definitiefase:                   december 2018 – juni 2019
  • Ontwerpfase:                   juli 2019 – mei 2020
  • Uitvoeringsfase:              juni 2020 – mei 2021

Uitgangpunt opzet 2e supplement 2006-2020 is dat de ingeslagen weg voor de geschiedschrijving van A et A wordt voortgezet, inclusief de hoofdopzet. Maar dit keer willen we tevens dieper ingaan op de relatie van AetA met wat er in die periode buiten A et A gebeurde. 

Ook onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden om zowel het boek Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990 (1992) als beide Supplementen Genootschap Architectura et Amicitia 1991-2005 (2005) en 2006-2020 (2021) te digitaliseren en via website toegankelijk te maken.

Er is in de begroting van AetA een reservering gemaakt voor het 2e supplement waarmee de kosten van definitie en ontwerpfase gedekt worden. In het najaar start er een actie voor het werven van donaties om ook een papieren publicatie mogelijk te maken.

Downloads

Publicatiecategorie

Laatste publicaties