za 25 september 2021
Ledenvergadering | AetA Lustrum 165 jaar

Start/aanvang:

14:00

Einde:

23:00

Locatie

Buitenplaats Doornburgh, Diependaalsedijk 17, 3601 GH Maarssen

Kosten

gratis voor leden, introducees ad. €50,- De leden hebben tot 10 september voorrang op introducees.

Maximaal aantal deelnemers

150

Het lustrum is ivm Corona uitgesteld tot 25 september 2021.

Architectura et Amicitia viert dit jaar haar 165 jarige lustrum. Eindelijk weer een fysiek feest. We doen dat op een bijzondere locatie, het voormalige klooster van Jan de Jong, Diependaalsedijk 17, 3601 GH Maarssen.

Het lustrum wordt gevierd op deze buitenplaats voor kunst en wetenschap. Het klooster Doornburgh is in 1966 gebouwd door architect Jan de Jong en een voorbeeld van de Bossche School. De strakke en sobere architectuur is even indrukwekkend als adembenemend, en staat in sterk contrast met de klassieke vormgeving van het landhuis. Doornburgh is sinds 2016 eigendom van MeyerBergman Erfgoed Groep, een organisatie die nieuw leven geeft aan erfgoed.

Met het lustrum wil AetA haar relevantie voor de ontwikkeling van het ontwerpen onderstrepen. Met haar leden willen wij de blik richten op hoopgevende vergezichten en oplossingen. Meer dan ooit roept deze tijd op om samen te werken, multidisciplinair. De denk- en ontwerpkracht in Nederland is groot. Wij zijn innovators. Wij zijn in staat om oplossingen te vinden voor het energievraagstuk, het tekort aan woningen en een duurzame omgang met het landschap. Volgens AetA is het tijd voor bezinning en een reset.

Programma

14.00 - 17.00 uur -  Inloop + tentoonstelling + officiële deel + borrel

17.00 - 18.00 uur - Gesprek ontwerpkracht

Het betreft een gesprek over ontwerpkracht, over oplossingen die architecten kunnen bieden aan de relevante en actuele vraagstukken waar Nederland voor staat. De vertrekkende Rijksbouwmeester heeft in de afgelopen zes jaar veel onderwerpen geagendeerd, waarbij hij de kracht van het architectonisch denken ziet als het kunnen omgaan met bijna niet te vatten problemen. Zijn ruime, ook sociale blik, heeft ook de mogelijkheden van het ontwerpen verruimt, te denken aan de diverse prijsvragen waaronder ‘A home away from home’ en ‘Who cares?’. AetA is benieuwd hoe de agenda van de nieuwe Rijksbouwmeester eruit ziet. Wat is volgens hem het effect van deze crisis. Wat betekent dat voor het vak. Hoe gaan we om met de druk op de ruimte, de dominantie van de kwantitatieve vraag i.p.v. de kwalitatieve vraag? En wat is hierin volgens hem de rol van de overheid, en van de ontwerpers.                                                                                                                           Het gesprek zal gemodereerd worden door een architect. De aanwezigen krijgen gelegenheid tot vragen.

18.00 - 18.15 uur - Presentatie lustrumboek

Presentatie van het lustrumboek waarin we terugkijken op de afgelopen 10 jaar AetA. Onze voorzitter Jan Poolen overhandigt de appendix van het lustrumboek aan de rijksbouwmeesters.

18.15 - 23.00 uur Borrel en lopend buffet

Nevenprogramma

Vertoning van de film ‘Uitzicht voor de geest’ van Annelies Uittenbogaard (Studio Zicht) over Jan de Jong.

Architect en architectuurhistoricus Caroline Voet geeft een lezing over de Bossche School, Jan de Jong, en herbestemming religieus erfgoed. 

Tijdens het lustrum is een tentoonstelling te zien met opnieuw geordende fragmenten uit Forum 04 Woonkamer, 05 Werkkamer en 06 Galerij. Beeld en tekst gaan een relatie aan met de ruimten en de meubels van de bijzondere leefkamer in het klooster van Jan de Jonge. De tentoonstelling wordt begeleid door een aantal korte performances, stelt het wonen, werken en ontmoeten in een nieuwe daglicht én prikkelt de vraag hoe de ervaringen van het afgelopen jaar ons huis gaan beïnvloeden.

AFFR curator Jord den Hollander geeft een Architectuurfilmquiz.

Wij verheugen ons zeer op dit lustrum en verwachten een grote opkomst.